Nieuws van Bonaire

Informatiebeveiliging RCN wordt aangepakt

Het bezwaar dat de Algemene Rekenkamer had gemaakt tegen de informatiebeveiliging van de Rijksdienst Caribisch Nederland is ingetrokken. Naar aanleiding van het bezwaar heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) direct maatregelen genomen om de meest urgente risico’s weg te nemen. Er is een verbeterplan informatiebeveiliging RCN gemaakt, waarin maatregelen voor de korte en (middel)lange termijn en beheersmaatregelen zijn opgenomen.

Op korte termijn is een aantal tekortkomingen al verholpen. Zo zijn er maatregelen genomen om te voorkomen dat een koppeling gemaakt kan worden tussen de netwerken van Caribisch Nederland en de netwerken van Europees Nederland.

Niet alle maatregelen kunnen van vandaag op morgen worden gerealiseerd. Maar ze zullen met urgentie en vasthoudendheid worden aangepakt. Die noodzaak voelt iedereen.

Deel dit artikel