Nieuws van Bonaire

Onbuigzame Wiebes: WEB kan helemaal zelf bepalen arme klanten te ontzien

Onbuigzame Wiebes: WEB kan helemaal zelf bepalen arme klanten te ontzien

Minister Wiebes legt de bal bij de directie van WEB | Foto EZK

Door René Zwart©

Den Haag – De directie van het Water- en Elektriciteitsbedrijf Bonaire kan zelf bepalen of de minst draagkrachtigen worden ontzien bij de verhoging van de tarieven. Dat stelt minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in antwoord op schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden Joba van den Berg en Agnes Mulder (beiden CDA). De bewindsman benadrukt dat de door hem verstrekte subsdiebeschikking WEB het recht toekent geheel naar eigen inzicht te bepalen hoe het de rijksbijdrage verdeelt. Die kan, aldus Wiebes, worden benut ,,om de rekening van groepen die onder het nieuwe tariefstelsel het meest geraakt worden te verlagen.”

Vorige week is een delegatie van WEB in Den Haag geweest. Aan de vooravond daarvan had de minister al laten weten niet van plan te zijn de subsidie te verhogen of de wet aan te passen. ,,Ik ben in gesprek met WEB over hoe de subsidie in te zetten”, bevestigt hij zijn onbuigzaamheid. Aan de verhoging van de tarieven valt wat hem betreft niet te ontkomen: ,,De kosten zijn hoger dan tot dusver doorberekend aan de klant. Dat komt vooral door de gestegen olieprijs. De rest van de tariefsverhoging (circa eenderde; red) komt door de netwerkkosten die tot dusver niet geheel in de tarieven werden doorberekend waardoor de financiële positie van het netwerkbedrijf (WEB; red) werd uitgehold. Ik ben niet bereid tot een aanvullende brandstofsubsidie.”

Op de vraag of hij bereid is zich in te zetten voor een betaalbare energievoorziening antwoordt Wiebes met een volmondig ja. ,,Ik wil inzetten op een duurzame energievoorziening waardoor de kosten voor verbruik in Caribisch Nederland verlaagd kunnen worden, terwijl tegelijk schonere energie wordt opgewekt en inwoners minder afhankelijk zijn van fossiele brandstof om energie op te wekken. Het heeft mijn voorkeur de betaalbaarheid te verbeteren door (financiële) steun voor duurzame productie boven tariefsteun voor de (fossiele) energierekening van de eindgebruiker.”

De minister bestrijdt de bewering dat er op BES-eilanden geen beleid zou zijn om sociaal zwakkeren te beschermen. ,,Er is rijksbreed beleid om de sociaaleconomische ontwikkeling van Caribisch Nederland te bevorderen. Er is bovendien flankerend beleid om de vaste gebruikstarieven te verlagen zodat de netbeheertarieven in Caribisch Nederland vergelijkbaar zijn met die in Europees Nederland. Dit gebeurt met een subsidie vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor elektriciteit en vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor drinkwater.” De bewindsman kan het niet nalaten te melden dat de tarieven op Bonaire ,,anders dan in Nederland kunstmatig lager worden gehouden dan de werkelijke kosten door middel van deze subsidie die uiteraard wordt opgebracht door de Nederlandse belastingbetaler.”

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo