Nieuws van Bonaire

Nederland en Wereldbank ondertekenen 470 miljoen euro overeenkomst

Foto- AKIpress News Agency


Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Wereldbank CEO Kristalina Georgieva hebben vandaag in aanwezigheid van minister-president van Sint Maarten Leona M. Marlin-Romeo een overeenkomst ondertekend. Doel hiervan is Sint Maarten wederop te bouwen en weerbaarder te maken na de vernieling aangericht door orkaan Irma. In totaal is er 470 miljoen euro (rond de 580 miljoen dollar) gereserveerd. De middelen worden beschikbaar gesteld via een zogenoemde Trustfund die door de Wereldbank zal worden beheerd.

“Ik ben blij dat we aan de slag kunnen met de Wereldbank. De Wereldbank heeft in het verleden bewezen dit soort projecten goed te kunnen uitvoeren. We willen, samen met Sint-Maarten, werken aan een duurzame en orkaanbestendige wederopbouw van Sint-Maarten,” zei Raymond Knops, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het Trustfund voor herstel, wederopbouw en vergroting van de weerbaarheid van Sint Maarten gaat niet alleen herstelinitiatieven ondersteunen, maar de eilandregering ook helpen bij het voorbereiden van projecten met duidelijk afgebakende ontwikkelingsdoelstellingen. Ook worden er middelen vrijgemaakt voor een effectieve, efficiënte en transparante projectuitvoering.

“De Wereldbank gaat in nauwe samenwerking met Sint Maarten en andere Caribische landen de eilandbevolking helpen bij de wederopbouw en er weer bovenop te komen”,
zei Kristalina Georgieva, CEO van de Wereldbank. “We versnellen de voorbereiding van urgente projecten en zetten onze wereldwijde en regionale expertise in om de wederopbouw te bespoedigen, de weerbaarheid te vergroten en alle getroffenen bij te staan.”

De Wereldbank heeft de regering op Sint Maarten al geassisteerd met het in kaart brengen van de behoeften in een Recovery Needs Assessment. Deze resulteerde in een National Recovery and Resilience Plan (NRRP). Verder wordt er momenteel een Recovery Bureau opgezet. Dit zal de activiteiten voor herstel, wederopbouw en vergroting van de weerbaarheid begeleiden. Volgens de schadebeoordeling heeft orkaan Irma voor zo’n 1,8 miljard dollar (180% van het BBP) vernieling aangericht en 90% van alle infrastructuur en grote delen van de natuur geteisterd.

Minister-president Leona M. Marlin-Romeo: “Dit is een belangrijke stap voorwaarts. We kijken ernaar uit samen met de Wereldbank en Nederland de herstelactiviteiten te bespoedigen en Sint Maarten verbeterd wederop te bouwen tot zijn status van baken van welvaart”.

 

Met het volgende orkaanseizoen in aantocht, gaan de teams van de Wereldbank samen met de regeringen van Nederland en Sint Maarten nu al van start met de voorbereiding van drie urgente projecten. Hiervoor is een bedrag van 104 miljoen dollar klaargezet. Deze projecten zijn gericht op herstel en rampenparaatheid, wederopbouw van water- en elektriciteitsvoorzieningen en het ruimen van puin. Ook worden er vaardigheids- en horecaopleidingen en een cash-for-work programma opgezet. Deze initiatieven moeten de getroffen gemeenschappen een sociaal vangnet bieden in tijden van economische onzekerheid. De in het NRRP vastgelegde behoeften vormen ook het richtsnoer voor de selectie van toekomstige projecten door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Nederland, Sint Maarten en de Wereldbank.

 

 

 

Deel dit artikel