Aruba

Aruba komt er alleen niet uit

Aruba komt er alleen niet uit

In 2013 waarschuwde toen nog oppositiepartij MEP in een nota voor financieel wanbeleid door het Kabinet Eman.

Oranjestad/Den Haag – Aruba staat er financieel zo beroerd voor dat het vrijwel uitgesloten is dat het land er zonder hulp van Nederland uitkomt. Zelfs ingrijpende bezuinigingen en verhoging van belastingen volstaan niet om de overheidsschuld (ruim 4 miljard) terug te dringen.

De Arubaanse minister van Financiën Xiomara Ruiz-Maduro reist morgen naar Den Haag om een klemmend beroep op Nederland te doen een actieve bijdrage te leveren aan een herstelprogramma. Het begrotingstekort dreigt dit jaar op te lopen tot 275 miljoen. De Rijksministerraad heeft, zoals eerder bericht, vrijdag op voorstel van staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten Aruba tot 30 april de gelegenheid te geven een begroting te presenteren die aan de normen van het College Aruba financieel toezicht voldoet. Anders volgt een dwingende aanwijzing.

Minister-president Evelyn Wever-Croes  heeft verklaard zich niet te verzetten tegen een aanwijzing, maar wil wel alles op alles zetten om het niet zo ver te laten komen. Inzet van het overleg dat minister Ruiz-Maduro de komende dagen voert is onder meer de herfinanciering van de overheidsschuld door Nederland tegen een lagere rente. Dat levert een voordeel van 150 miljoen op waarmee het begrotingstekort meer dan gehalveerd wordt.

Tot nu toe – ook in de tijd van het Kabinet Eman – heeft de Nederlandse regering dat geweigerd zolang Aruba niet eerst op eigen kracht begrotingsevenwicht zou weten te realiseren. Bronnen in Den Haag verwachten dat een deal over een lagere rente nu wel bespreekbaar is omdat het duidelijk is dat de problemen Aruba ver boven het hoofd zijn gegroeid.

Aan een eventuele herfinanciering worden wel strikte voorwaarden gesteld: de Arubaanse regering moet instemmen met verlenging van het financieel toezicht en bereid zijn harde afspraken te maken over een stevig ombuigingspakket. Daarvan maken onder meer deel uit inkrimping van het overheidsapparaat, belastingverhoging en versobering van het sociale voorzieningenstelsel.

Verwacht wordt dat ook premier Wever-Croes op korte termijn naar Den Haag reist.

Zij beschuldigt de vorige regering ervan te hebben gemanipuleerd met cijfers. In een gesproken verklaring maakt zij eveneens Nederland verwijten: dat zou te laat hebben ingegrepen, terwijl de MEP Den Haag al in 2013 voor financieel wanbeleid door het Kabinet Eman heeft gewaarschuwd met de nota ‘Feestend ten onder’.

  de nota 'Feestend ten onder'

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo