Bonaire

Het is vijf voor twaalf voor Arubaanse regering

 

Den Haag – De regering van Aruba krijgt nog tot 30 april de tijd om een begroting te presenteren die voldoet aan de adviezen van het College Aruba financieel toezicht. Zoniet dan volgt er een aanwijzing, zo zal de Rijksministerraad morgen (vrijdag) op voorspraak van staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besluiten.

Rocargo

In een brief aan de RMR benadrukt Knops dat Aruba het jaar 2017 heeft afgesloten met een financieringstekort van 3,1%, 2,6% hoger dan de eerder met Nederland overeengekomen norm. Knops schrijft voorts dat de ontwerpbegroting voor 2018 een tekort van 3,9% laat zien, zonder dat rekening is gehouden met de verplichting om het tekort van 2017 dit jaar te compenseren. De schuldquote dreigt daardoor in de loop van dit jaar op te lopen tot 91%.

Het CAft adviseert de RMR om van de Arubaanse regering te eisen maatregelen te nemen die er toe leiden dat het tekort over 2018 onder dat van 2017 blijft. Het College heeft de RMR tevens gewezen op een complicerende factor: formeel houdt het financieel toezicht op het Arubaanse begrotingsbeleid aan het einde van dit jaar op.

 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo