Bonaire

Project om specifieke data via het CBS aan het OLB te verstrekken gaat door!

Op de foto gedeputeerde Martis, dhr Levenstone, mw Thode en dhr Knuf van CBS.

Kralendijk- Het verzamelen en verstrekken van data is een specifieke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Onlangs heeft gedeputeerde Martis vergaderd met dhr Knuf van het CBS om deze zaken te bespreken. Heel Bonaire is al bekend met de cijfers betreffende de arbeidsmarkt die door het CBS gepubliceerd worden en verschillende organisaties en instanties in onze gemeenschap maken voor verschillende doeleinden gebruik van deze cijfers.

Rocargo

Voor de Bonairiaanse overheid zijn deze cijfers heel belangrijk. Hiervan wordt gebruik gemaakt om de richting die Bonaire opgaat te analiseren en om beleid te formuleren om indien nodig bepaalde niet gewenste richtingen aan te passen. Om specifiek beleid te formuleren en dit daarna te analiseren en waar nodig aan te passen, heeft het Bonairiaanse eilandsbestuur het structurele contact met het CBS hersteld, om zodoende vervolg te geven aan een project die onder voormalig gedeputeerde Edsel Winklaar is opgestart.

In het kader van deze actie heeft gedeputeerde Martis met dhr Knuf van het CBS vergaderd om verder te werken aan bovengenoemd project. Het is de bedoeling dat het eilandsbestuur haar basisbehoefte voor data in een uitvoeringsplan formuleert om daarna samen met het CBS te beginnen aan de uitvoer daarvan.

Gedeputeerde Martis gaat uit van het oogpunt dat zonder specifieke cijfers op alle terreinen, het erg moeilijk is om verantwoordelijk beleid te formuleren en stagnatie in een duurzame ontwikkeling van Bonaire te voorkomen.

Op de foto gedeputeerde Martis, dhr Levenstone, mw Thode en dhr Knuf van CBS.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo