Bonaire

Strategie voor duurzaamheid noodzakelijk

“Als wij in dit tijdperk van milieubewustzijn aantrekkelijk en competitief willen blijven, dan hebben wij een strategie voor duurzaamheid nodig.” De gedeputerde Hubert Martis gaf dit aan tijdens de opening van het seminar Bonaire The Green Destination.

Hoewel het toerisme onbetwistbare economische voordelen biedt, heeft het ook kostbare gevolgen voor het milieu. Of het nu gaat om ‘carbon footprints’ veroorzaakt door luchtreizen of menselijke voetsporen die ongerepte natuur vertrappen, reizen kan lokale ecosystemen beschadigen of vernietigen en bijdragen aan de wereldwijde klimaatverandering. 

Rocargo

Tegelijkertijd hebben aantasting van het milieu en klimaatverandering het potentieel om algemene toeristische patronen dramatisch te verstoren en bepaalde bestemmingen aanzienlijke schade toe te brengen. Een stijgende zeespiegel, woestijnvorming en veranderende weerpatronen kunnen de toeristische trekpleisters beschadigen of vernietigen.

Als gevolg hiervan worden toerisme en duurzaamheid van het milieu  in hoog tempo elkaars natuurlijke partners. Hun agenda’s worden steeds meer onderling verweven. Geen enkele andere industrie moet de smalle lijn van milieuverantwoorde groei zo zorgvuldig bewandelen als de toeristische industrie. Waarschijnlijk heeft geen enkele andere industrie heeft zoveel te winnen of te verliezen.

Tot op heden klimmen echter slechts een handvol bestemmingen op richting de groene uitdaging; de meeste anderen liggen achter. Bestemmingen die blind zijn voor duurzame ontwikkelingen riskeren hun bronnen schade toe te brengen en investeren op kortzichtige manier veel te weinig in het behoud van hun natuurlijke schatten. Door van hun toekomst te lenen, wisselen ze lange termijn gezondheid in tegen korte termijn winst.

Het pakken van de economische voordelen van het toerisme terwijl  ongewenste milieueffecten beperkt worden, is het uiteindelijke doel van een succesvolle groene strategie. De ervaringen van organisaties uit de particuliere en publieke sector suggereren dat de meest krachtige strategieën diegenen zijn die een holistische benadering hanteren. Deze organisaties behandelen elke bestemming die ze overzien als een volledig fysiek, cultureel en economisch ecosysteem.       

Dit maakte dit congres zeer opwindend en informatief. Tijdens deze dag waren buitenlandse en lokale experts en ook lokale stakeholders er met hun kennis, ervaringen en/of plannen.

Een dag met veel informatie afkomstig uit verschillende invalshoeken van duurzaamheid met betrekking tot toerisme, natuur en milieubeleid, het verzamelen en verwerken van gescheiden afval, groene energie en energiebesparing.

De focus van dit congres op duurzaamheid is niet toevallig, maar is in lijn met de wereldwijde ontwikkelingen die door de Verenigde Naties worden gestimuleerd. In het kader van de universele Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling en Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen heeft de VN dit jaar aangewezen als het ‘Internationaal Jaar van Duurzame Toerisme Ontwikkeling 2017’. Dit is om het nodige beleid, de handelspraktijken en het consumentengedrag te ondersteunen en te stimuleren op weg naar een meer duurzame toeristische sector.

In deze context en in overleg met het Ministerie van Economische Zaken heeft de Tourism Corporation Bonaire – TCB deelgenomen aan de evaluatie van Bonaire als een groene toeristische bestemming in 2016. De evaluatie die gedaan werd door QualityCoast en Green Destination heeft in 2016 tot de Silver Award geleid, en zo ook in 2017. Als Bonaire kunnen we trots zijn op dit resultaat.

Om Bonaire erop voor te bereiden om zelfs nog hoger te scoren bij de volgende evaluatie, heeft de Tourism Corporation Bonaire – TCB en het Ministerie van Economische Zaken het initiatief genomen om dit congres te organiseren en u als stakeholder uit te nodigen om eraan deel te nemen.

Het doel is om stakeholders te mobiliseren en te organiseren om de komende jaren samen te werken aan de verdere ontwikkeling van de  duurzaamheid van Bonaire.

Als gedeputeerde doe ik op eenieder een beroep om bij te dragen aan het behoud van Bonaire voor ons allen en onze bezoekers.

Deze ontwikkeling is in lijn met onze visie om Bonaire sociaal en economisch te ontwikkelen, terwijl natuur en cultuur behouden blijven. Nu is het de tijd om een grote stap voorwaarts te doen met de preservatie van Bonaire.

De term toeristische sector wordt veel gebruikt, maar toerisme omvat een breed scala aan bedrijfssectoren. Met deze stelling in gedachten vereist een echt holistisch duurzaamheidsprogramma de inzet van veel verschillende stakeholders. Het is absoluut noodzakelijk dat de overheid, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld samenwerken om duurzaam beleid te creëren en uit te voeren.

Deel dit artikel