Bonaire

Samenwerkende Fondsen stellen € 500.000,=  beschikbaar

De Samenwerkende Fondsen voor het Caribisch deel van het Koninkrijk maken een bedrag van € 500.000,= over aan het Rode Kruis om noodhulp te kunnen verlenen op de door orkaan Irma getroffen eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. De fondsen hebben met ontzetting gekeken naar de totale verwoesting die de orkaan heeft aangericht. Afwachten is geen optie. Onder deze omstandigheden kunnen de door hen gesteunde sociale initiatieven niet verder met hun belangrijke werk. Omdat de fondsen zelf geen infrastructuur hebben voor noodhulp, is besloten dit bedrag aan het Rode Kruis beschikbaar te stellen.

Naast het beschikbaar stellen van dit bedrag willen de Samenwerkende Fondsen hulp bieden bij de wederopbouw van de getroffen gebieden. Er wordt een procedure ingericht waarmee sociale initiatieven op de eilanden versneld financiële steun kunnen aanvragen voor onder meer inrichting,  materialen en middelen. Denk hierbij o.a. aan opvangcentra voor kinderen en ouderen, kleding-, en voedselbanken  en buurthuizen. Daarnaast wordt er gekeken naar andere manieren om ondersteuning te bieden.

Over de Samenwerkende Fondsen
Het samenwerkingsverband de Samenwerkende Fondsen (bestaande uit het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, Kansfonds, Stichting Kinderpostzegels Nederland, het Oranje Fonds  en Fonds Sluyterman van Loo) is opgericht om sociale initiatieven in het Caribische deel van ons Koninkrijk te ondersteunen. Om zo de sociale betrokkenheid in het gebied te vergroten, mensen met elkaar in contact brengen en ze vooruit helpen. De getroffen eilanden Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius, maar ook Aruba, Bonaire en Curaçao vallen onder het werkgebied. De Samenwerkende Fondsen geven in het bijzonder financiële bijdragen aan initiatieven die voortkomen uit de samenleving zélf. Projecten die de armoede bestrijden. En die betere kansen op een menswaardig bestaan bieden voor álle bewoners van de eilanden. Ook voor hen die sociaal en economisch minder kansrijk zijn.

Voor meer informatie over Samenwerkende Fondsen Cariben vindt u op de website www.samenwerkendefondsen.org of kunt u een e-mail sturen naar SFCbonaire@gmail.com .

Deel dit artikel