Geen categorie

Project hoe om te gaan met huiselijk geweld en kindermishandeling

Kralendijk, Onlangs heeft het Bonairiaanse eilandsbestuur opdracht gegeven aan dhr Jurensli Willems van ‘Social Architects’ om een plan te presenteren dat aan moet geven hoe de betreffende instanties op Bonaire moeten omgaan met geweld. De focus is hierbij gericht op huiselijk geweld en kindermishandeling. Over het genoemde onderwerp is het Bestuur van Bonaire een overeenkomst aangegaan middels een met het Ministerie van VWS ondertekend akkoord, op basis van het Verdrag van Istanbul uit 2016.

Uit een gesprek met alle betrokken instanties en personen die werkzaam zijn in de sector die zich bezighoudt met het onderwerp is gebleken dat het een breed veld omvat en niet alleen huiselijk geweld en kindermishandeling betreft, maar dat hierbij op Bonaire ook nog mishandeling van ouderen en mensenhandel toegevoegd moet worden.

Volgens gedeputeerde Nina den Heyer moet dit met de nodige voortvarendheid aangepakt worden, waarbij gebruik gemaakt wordt van een werkplan die de goedkeuring draagt van alle instanties en personen die als taak hebben om deze verschijnselen te voorkomen en te bestrijden op ons eiland.

Gedeputeerde Nina den Heyer heeft alle instanties en personen bedankt dat er een werkplan gerealiseerd kon worden die ertoe moet dienen om samen de geweldsproblemen in afhankelijke relaties hier op Bonaire tegen te gaan.       

Deel dit artikel