Geen categorie

Beëindiging aanwijzing apotheek Botica Sabana op Bonaire

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op 27 maart 2017 de aanwijzing ex artikel 14 van de Wet Inspectie Biociden BES voor apotheek Botica Sabana in Kralendijk, Bonaire, beëindigd. De inspectie gaf de aanwijzing in juni 2016 gegeven omdat Botica Sabana, naar haar mening, niet voldeed aan een aantal belangrijke randvoorwaarden voor verantwoorde (farmaceutische) zorg. Deze randvoorwaarden betroffen de medicatiebewaking, de medicatieoverdracht en de waarneming/continuïteit van zorg.

De Inspectie zegt dat de eerder gegeven aanwijzing nu is beëindigd op grond van het feit dat de inspectie bij het bezoek aan Botica Sabana op 19 januari 2017 heeft vastgesteld dat Botica Sabana voldoende maatregelen heeft genomen om de risico’s voor de patiëntveiligheid afdoende te beheersen.

De inspectie zegt dat de apotheken (botica’s) op Bonaire nu voortvarend bezig zijn met de invoering van een goed en gemeenschappelijk Apotheek Informatie Systeem (AIS) voor alle apotheken op Bonaire. Volgens de Inspectie kan hierdoor voor alle inwoners van Bonaire zowel een adequate medicatiebewaking als een veilige en tijdige uitwisseling van medicatiegegevens gegarandeerd worden.

De inspectie zegt dat zij de vorderingen voor wat betreft de invoering van het nieuwe AIS op de voet volgen en zo nodig (opnieuw) handhavend optreden wanneer er geen verantwoorde zorg wordt geleverd en/of er onvoldoende voortgang is wat betreft de invoering van het nieuwe AIS.

Deel dit artikel