Vakantie & Toerisme

Stand van zaken luchtverbindingen Bonaire

Naar aanleiding van de zorgelijke situatie rond de luchtverbindingen van en naar Bonaire zijn de afgelopen weken door het Bestuurscollege en het Rijk verschillende stappen ondernomen en acties in gang gezet. Deze moeten er toe leiden dat er zo snel mogelijk meer duidelijkheid ontstaat over de huidige en te verwachten situatie rond het vervoer van en naar Bonaire. Met als doel er voor te zorgen dat Bonaire goed bereikbaar blijft. De acties hebben zowel betrekking op de korte als de langere termijn.

Acties voor de korte termijn

Voor de korte termijn worden door het Rijk nu oplossingen verkend en gesprekken gevoerd om in het geval dat Insel haar vluchten op Bonaire niet kan voortzetten, er tijdig een alternatief is waardoor Bonaire bereikbaar blijft. Daarbij wordt zowel gekeken naar luchtvaartmaatschappijen die al actief zijn op de routes van en naar Bonaire, als naar andere luchtvaartmaatschappijen. Er wordt  prioriteit gegeven aan initiatieven die ook echt op korte termijn te realiseren zijn en dus snel van de grond kunnen komen, omdat het belangrijk is dat Bonaire verzekerd blijft van luchtvervoer.

Acties voor de lange termijn

Voor de langere termijn hebben de landen in het Koninkrijk afgesproken om gezamenlijk te onderzoeken hoe de onderlinge verbindingen tussen de eilanden structureel verzekerd kunnen worden. Voor het Bestuurscollege en het Rijk hebben daarbij vooral de verbindingen van en naar Bonaire bijzondere aandacht. Het Rijk heeft daarom de afgelopen weken een eerste inventarisatie uitgevoerd naar kansrijke initiatieven in de regio die voor een structurele verbetering van de verbindingen van en naar Bonaire kunnen zorgen. Dit heeft inmiddels geleid tot een selectie van 6 meest kansrijke plannen.

Het Bestuurscollege en het Rijk zullen de komende weken met het lokale bedrijfsleven en geïnteresseerde marktpartijen deze initiatieven verder uitwerken en bekijken  wat er voor die marktpartijen nodig is om deze plannen ook daadwerkelijk te realiseren.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo