Geen categorie

Viering Internationale Vrouwendag

Kralendijk – Op 8 maart wordt voor het 22ste opeenvolgende jaar de Internationale Vrouwendag gevierd.

Op deze dag wordt herdacht dat in 1995 gedurende de vierde internationale vrouwenconferentie 189 landen unaniem de Verklaring en Actieplatform Beijing hebben geadopteerd. De Verklaring en Actieplatform Beijing heeft een serie strategische doelen en maatregelen gedefinieerd voor de bevordering van de vrouw en de verwezenlijking van gendergelijkheid.

Het thema voor het jaar 2017 is de vrouw in relatie tot de veranderende arbeidswereld.

Met dit thema willen de Verenigde Naties de mogelijkheden die vrouwen hebben op het terrein van arbeid benadrukken om zo een andere arbeidswereld voor vrouwen te creëren. Om een andere arbeidswereld te creëren moet men beginnen bij jonge meisjes die opgroeien naar volwassenheid.

Bij het opgroeien van jonge meisjes moet er de mogelijkheid zijn van toegang tot een brede keuze aan arbeidsloopbanen die hun de optie bieden om te kunnen kiezen voor niet traditionele mogelijkheden. Ter illustratie de vrouw als verpleegkundige, lerares, stewardess en secretaresse om er maar een paar te noemen.

Het gaat om opties die vrouwen de mogelijkheid bieden te werken in bijvoorbeeld  wetenschappelijke en technologische sectoren. Hoewel er zich een digitale revolutie afspeelt, hebben wereldwijd slechts 18% van de vrouwen een graad of titel op deze gebieden.

Uit de analyse die de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties heeft laten maken kan geconcludeerd worden dat overheden gerichte inspanningen moeten verrichten om participatie van vrouwen aan het economisch leven te bevorderen. Vakbonden moeten ondersteuning geven om bestaande barrières te doorbreken die vrouwen verhinderen te participeren.          

Het Bestuurscollege van Bonaire legt het accent op het verbeteren van de positie van vrouwen in de Bonairiaanse samenleving.

Als prioriteit wil het Bestuurscollege:

  1. Gevolg geven aan het internationale verdrag voor de rechten van de vrouw met als doel gelijke rechten en gelijke behandeling van vrouwen.
  2. De positie van de vrouw op de arbeidsmarkt verbeteren en werkloosheid onder vrouwen voorkomen. Eén van de preventiemaatregelen is de Job Program gecombineerd met gesubsidieerde kinderopvang voor vrouwen. Ook activiteiten om de kwaliteit van opvang te verhogen behoren bij de activiteiten om de arbeidsparticipatie van vrouwen te bevorderen.  Kwaliteitsverbetering van de opvang zal ervoor zorgen dat vrouwen zich minder zorgen hoeven te maken als ze hun kind achterlaten om te gaan werken.
  3. Bestrijding van de dominante genderideologie en huiselijk geweld. Bijvoorbeeld door de rolverdeling tussen man en vrouw te doorbreken door de rol van de vader in het gezin te verstevigen door middel van ondersteuningsprogramma’s bij de opvoeding van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat in onze samenleving de bijdrage van de vader bij de opvoeding minimaal is of ontbreekt. 

Het Eilandsbestuur van Bonaire moedigt onze vrouwen aan te blijven werken aan hun ontwikkeling op het gebied van arbeid maar ook aan hun persoonlijke ontwikkeling. In de toekomst wil het Bestuur met programma’s en lezingen komen om bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van vrouwen.

Het Eilandsbestuur spreekt haar felicitaties uit voor al onze vrouwen op deze dag.

Deel dit artikel