Geen categorie

Denk mee en doe mee aan het volksdebat

Openbaar lichaam logo

Kralendijk – Wilt u meedenken, mee beslissen, mee bepalen hoe Bonaire zijn kinderen nog beter kan voorbereiden op een succesvolle toekomst? Doe dan mee met en meldt u aan voor het volksdebat op 9 februari, bij Plaza Chiku Goeloe (Kaya Korona) om 18.00 uur.

Directie Samenleving en Zorg van het OLB organiseert op 9 februari ten behoeve van het opstellen van een door heel Bonaire gedeelde en gedragen pedagogische visie een volksdebat. Gedurende dit debat zullen vertegenwoordigers van de doelgroepen Jeugd, Professionals, Ouders en het Bedrijfsleven onder leiding van een debatleider met elkaar in discussie gaan over een stelling die gebaseerd is op de Kinderrechten.


Als Bonaire zich zou houden aan of richten op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind dat door 196 landen over heel de wereld is getekend, kunnen we als eiland het welzijn van onze jeugd beter garanderen. En als het goed gaat met onze kinderen en ze zich in alle veiligheid en geborgenheid kunnen ontwikkelen, voeden we verantwoordelijke, zelfredzame en succesvolle burgers op, die eenmaal volwassen zullen en kunnen bijdragen aan het succes en de welvaart van het eiland.

Heeft u ideeën, overtuigingen en standpunten die u met ons wil delen en dat mag zeker ook anoniem, of wilt u meer informatie bel ons, mail ons of bezoek onze facebookpagina of website:
Telnr: 7173737 of 7178839 of 7172211, pedagogischevisiebonaire@bonairegov.com Facebook: Pedagogische Visie, facebook OLB, website: www.bonairegov.com

De uitkomsten van het debat zullen worden vastgelegd in een verslag. Een concept versie van dit verslag zal ter toetsing aan alle deelnemers aan de debatten worden gepresenteerd op de terugkoppelingsbijeenkomst die eind februari zal plaatsvinden. Na deze laatste toetsing zal het verslag definitief worden gemaakt en worden gepresenteerd op de opvoedconferentie in maart op Bonaire waaraan professionals van de hele regio deelnemen. Het allerbelangrijkste is echter dat dit verslag de aanzet zal zijn en de basis zal vormen voor de eilandbreed gedragen en gedeelde pedagogische visie.

Deel dit artikel