Nieuws uit Nederland

Niet tijdig inleveren ‘attestatie de vita’ resulteert in stopzetting AOV voor buiten Caribisch Nederland wonende

Rijksdienst CN

De unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (RCN/SZW) schort de Algemene Ouderdomsverzekering BES (AOV) op van wie niet bekend is of zij nog in leven zijn. Mensen die recht hebben op AOV wonende buiten Caribisch Nederland dienen tweemaal per jaar tussen 1 november en 15 december en 1 mei en 15 juni een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) in te leveren. Het bewijs dient te worden ingeleverd met een aangiftedatum van overeenkomstig deze data. Indien de gerechtigde dit niet doet wordt de AOV opgeschort.


Attestatie de vita indienen
Is de AOV opgeschort dan is dit op te heffen door alsnog het bewijs van in leven zijn in te leveren per mail: pensioen@rijksdienstcn.com of per post: Rijksdienst Caribisch Nederland, unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Postbus 360 Kralendijk, Bonaire, Caribisch Nederland. Het is mogelijk tot maximaal twee jaar met terugwerkende kracht AOV terug te vragen door alsnog het bewijs van in leven zijn in te leveren. Unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat de gerechtigden binnenkort per brief informeren over deze regeling en tevens uitleggen hoe bezwaar kan worden gemaakt

Deel dit artikel