Onderwijs

Afgestudeerden MBO juli 2016

MBO SGB

Op woensdag 6 juli 2016 was de diplomering van 44 studenten van het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) voor de verschillende sectoren. Na verschillende toespraken van studieloopbaanbegeleiders tot aan de Algemeen Directeur toe werden de diploma’s uitgereikt aan de afgestudeerden die een mbo niveau 2, 3 of 4 met goed gevolg hebben afgesloten.

In het MBO wordt competentiegericht onderwijs gegeven. Deze vorm van leren is gericht op het bijbrengen van competenties die aansluiten bij de beroepspraktijk. Competentie betekent bekwaamheid en is het verzamelwoord voor de combinatie van vaardigheden, houding, kennis en inzicht. Gedurende de opleiding ontwikkelen de studenten hun competenties (verder). Tijdens de MBO examens worden studenten dan ook beoordeeld op de beheersing van die competenties.

Het MBO kent twee examenperiodes en twee diploma-uitreikingen per jaar. De studenten die hun examens in oktober/november hebben gedaan krijgen hun diploma in de maand december. De examenkandidaten voor het MBO die hun diploma in juli in ontvangst nemen, hebben in mei/juni hun examens gemaakt. Dit betekent dat een aantal studenten hun MBO opleiding in juli afronden en een aantal studenten in de maand december.

De Scholengemeenschap Bonaire, in bijzonder de staf van de unit voor het MBO, feliciteert alle MBO afgestudeerden met het behalen van hun diploma en wens hen veel succes met hun vervolgstudie of met hun verdere loopbaan. SGB MBO geslaagden juli

 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo