Geen categorie

Verkoop land voor scholen op Saba scholen afgerond

verkoop grond

Op vrijdag 20 mei 2016 vond in de Courtroom van de Government Administration Building, in The Bottom op Saba, de overdracht plaats van een perceel grond in het district van Lower St. Johns. 

Dit perceel is gelegen in de buurt van de Saba Comprehensive School en zal worden gebruikt voor de bouw van een nieuw pand voor Laura Linzey Day Care en de Sacred Heart School. Met deze overeenkomst kan het terrein uiteindelijk verder worden ontwikkeld en kunnen betaling aan rechthebbenden plaatsvinden. De rechthebbenden (de rechtmatige erfgenamen van de families Hassell, Barnes, Wilson en Winfield op Saba) kunnen hierover contact opnemen met de administrateur de heer W. Johnson, hij is door het Gerecht in Eerste Aanleg benoemd.

Tijdens de overdracht werd het openbaar lichaam Saba vertegenwoordigd door de gedeputeerde van onderwijs, de heer C. Johnson, die een sleutelrol heeft gespeeld, in de realisatie van deze overeenkomst, naast de heer N. Oleana, hoofd van RCN Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De betrokken families werden vertegenwoordigd door de administrateur.

Deel dit artikel