Politiek & Bestuur

Isabella: Rijk neemt geen taken over

isabella

KRALENDIJK — Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella gaf gisteren tijdens een persbijeenkomst een toelichting op het kabinetsstandpunt op het rapport-Spies. Dat standpunt, dat afgelopen week bekend werd, legde onder meer de nadruk op extra maatregelen voor armoedebestrijding en voor de stimulering van de economie.

“Ik ben blij dat het standpunt er nu ligt”, stelde Isabella. “Het geeft de kans om op de inhoud in te gaan, en weg te blijven bij allerlei suggesties.”

De Rijksvertegenwoordiger doelde daarmee op de wekelijkse protestmanifestatie van Nos ke Boneiru bèk (NKBB) voor het kantoor van de Rijksdienst Caribisch Nederland. Die protesten zijn mede ingegeven door een uitgelekte conceptversie van het standpunt, die James Finies en de zijnen deed vrezen dat Nederland taken van Bonaire zou gaan overnemen. En dat zou volgens NKBB ingaan tegen de wens van de bevolking.

Isabella: “Dat werknemers van het Openbaar Lichaam Bonaire zouden worden ondergebracht bij de Rijksdienst is een fabel. Er is sprake geweest van een gemeenschappelijk loket, voor de lokale en Rijksoverheid. Dat zou de dienstverlening ten goede kunnen komen. Die zinsnede is geschrapt.”

Hij onderstreepte vooral de ‘verbondenheid’ tussen Nederland en de eilanden en benadrukte dat thema’s in samenwerking worden aangepakt. Zijn eigen rol wordt daarbij nadrukkelijker als ‘bestuurlijke voorpost’ van het Rijk. “Afgelopen jaren was er veel kritiek op het ontbreken van coördinatie vanuit Den Haag. Lokale bestuurders werden door de afzonderlijke ministeries overspoeld met maatregelen en projecten. Dat werkt niet. Ik zie al die voorstellen, ik kan zeggen: Zullen we eerst met de lokale overheid overleggen wat prioriteit heeft?”

Armoedebestrijding is een van die prioriteiten. Dat het kabinet een sociaal minimum wil vaststellen voor Caribisch Nederland, is volgens Isabella een wijziging ten opzichte van eerdere standpunten. “Als het gaat om armoedebestrijding kunnen we morgen beginnen.”

Ook wordt gekeken hoe samen met lokale partners een impuls kan worden gegeven aan de sociaal-economische ontwikkeling. “We kijken daarbij wat specifiek nodig is per eiland.” Om de economie op gang te krijgen, wordt onder meer onderzocht of de werkgeverspremies omlaag kunnen. Ook wordt gekeken hoe meer lokaal personeel in het arbeidsproces kan worden ingezet. Isabella: “Er zijn bijvoorbeeld in het afgelopen jaar 1324 tewerkstellingsvergunningen afgegeven. Daarbij gaat het in sommige gevallen om werk dat ook door lokale arbeidskrachten kan worden gedaan.”

Als het gaat om goed bestuur, is Nederland bereid om capaciteit en kennis ter beschikking te stellen om de ambtelijke organisatie op de eilanden te ondersteunen. Maar, zegt Isabella: “Het dualisme, de scheiding tussen de uitvoerende taken van het Bestuurscollege, en de toezichthoudende van de gekozen Eilandsraad, heeft ook tijd nodig om goed te functioneren. Dat is in Nederland niet anders geweest.” Het is een van de taken van de Rijksvertegenwoordiger om toezicht te houden op goed bestuur.

Naar idee van Isabella zijn ook suggesties uit ‘Kon sigui awor/Hoe nu verder’ meegenomen in het kabinetsstandpunt. ‘Kon sigui awor’ kwam tot stand tijdens een serie burgerbijeenkomsten over de toekomst van Bonaire, na het ‘nee’ van het referendum van 18 december vorig jaar. “Ik zag in ‘Kon sigui awor’ vooral een bevestiging van de uitkomsten van het rapport-Spies. Veel van de opmerkingen uit dat rapport, komen terug in dit standpunt.”

Nog voor het zomerreces wordt het kabinetsstandpunt in de Tweede en Eerste Kamer besproken.

Bron : Amigoe

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo