Ondernemen & Bedrijven

“De bok bepaalt de halve kudde” – workshop geitenhouderij

Workshop geitenhouderij POP

Twintig geïnteresseerde geitenhouders hebben afgelopen zaterdag de geitenworkshop van POP Bonaire bijgewoond. Edward Berben, oud-directeur van LVV, vertelde over management van de geiten en over lamsvleesproductie.

Berben adviseert de kudde af te stemmen op de grootte van de kunuku en op de hoeveelheid beschikbaar veevoer. In deze droge tijden met weinig veevoer, is zijn aanbeveling om streng te selecteren en de beste dieren aan te houden. Dan houdt men een kleine kudde van gezonde dieren over, die men goed kan voeden. Uit de beste geiten komen de beste lammeren.

Lamsvlees van Bonaireaanse schapen en geiten is heerlijk mals en kan op de barbecue worden gegrild. Eind 2015 is een onderzoek gedaan naar de markt voor lamsvlees van geiten en schapen. Supermarkten, restaurants en geitenhouders zijn geïnterviewd. Uit het onderzoek blijkt dat er een markt is voor lokaal geproduceerd lamsvlees, maar dit lamsvlees moet wel een goede kwaliteit hebben: meer vlees op het bot. Berben zegt dat de bok de halve kudde bepaalt, als één boergoat bok de lokale geiten dekt, zullen alle lammeren groter worden en meer vlees geven.

Lamsvlees heeft als voordeel voor de kunukero dat de geiten en schapen minder voer kosten omdat ze eerder kunnen worden geslacht en meer geld opleveren per kilo.

Volgens Berben is voor de snelle groei van de lammeren de kwaliteit van het veevoer van groot belang. Daarom voert POP Bonaire in samenwerking met LVV een veevoerproject uit. Er is een proefproject gestart met boeren die lamsvlees produceren met dit veevoer.

De deelnemers waren enthousiast over de inhoud van de workshop. Bij de rondvraag kwam naar voren dat men heel graag in de kunuku wil investeren en de veestapel wil verbeteren. Maar in de realiteit lopen alle kunukero’s keihard tegen een groot probleem aan: geiten worden gestolen of doodgebeten door loslopende honden. Veel kunukero’s zijn hierdoor gestopt met het houden van geiten en hebben hun kunuku verlaten.

Wil men het platteland economisch ontwikkelen, dan moet dit probleem worden aangepakt.

Vier jonge boeren gaan een plan van aanpak opstellen om een oplossing te vinden voor dit probleem. Men heeft POP Bonaire gevraagd hierbij te ondersteunen.

Op de foto Edward Berben en de deelnemers van de workshop.

Deel dit artikel