Ondernemen & Bedrijven

Vergunningen kerst en nieuwjaarsperiode

Gezaghebber

De gezaghebber van het openbaar lichaam Bonaire maakt bekend dat verzoeken voor vergunningen in het kader van de Algemene Politie Keur en buffetvergunning voor activiteiten in de periode van 18 december 2015 tot en met 3 januari 2016 uiterlijk op 4 december 2015 moeten worden ingediend. Alle verzoeken dienen te worden ingediend en opgehaald bij de afdeling Juridische en Algemene Zaken aan J.A. Abraham Boulevard 27.

Dit betreft onder andere verzoeken voor een vergunning voor het organiseren van een openbare vermakelijkheid, een voor het publiek toegankelijke activiteit en/of het maken van muziek, bijvoorbeeld in geval van optredens van gaita, aguinaldo, barí en tambu groepen. Ook betreft het verzoeken voor een vergunning voor de verkoop van spijzen en dranken.

Geen vergunning wordt verleend voor optredens van muziekgroepen op de navolgende plaatsen;

de gehele Kaya Korona, Ons hoekje te Kaya Avelino J. (Abechi) Cecilia, Hoek Kaya L.D. Gerharts/ Kaya Lib. Simon Bolivar (voorheen Swiss Châlet en Super Corner), de hoek Kaya Grandi en Kaya L. D. Gerharts (Centro), Kaya Noord Nikiboko en Kas di Hadrei, (Cosy Corner) aan de Kaya Minguel Pourier. Optredens bij de “kiosk”op de Plaza di Fraternan di Tilburg zijn slechts toegestaan op zondagen, doch niet tijdens uren waarop in de San Bernardo Kerk kerkdiensten worden gehouden.

Minimaal twee dagen voor een optreden dient dit optreden bekend te worden gemaakt aan de verkeersafdeling van het Korps Politie Bonaire. In geval van een optreden bij de “kiosk” op de Plaza di Fraternan di Tilburg dient dit tenminste een week van tevoren aan de verkeersafdeling van het Korps Politie bekend gemaakt te worden.

De gezaghebber maakt tevens bekend dat voor het verkopen van vuurwerk en het afsteken van vuurwerk door bedrijven e.d. op of langs de openbare weg een (vent)vergunning vereist is. Geïnteresseerden dienen een aanvraag hiertoe uiterlijk 4 december 2015 in te dienen bij de afdeling juridische en algemene zaken, aan de J.A. Abraham Blvd # 27. Naast de aanvraag voor deze (vent)vergunning dient conform artikel 3 van het Vuurwerkbesluit Bonaire, activiteiten verbandhoudende met het verkopen, opslaan en vervoeren van vuurwerk gemeld te worden aan het bestuurscollege.

Het periode voor het verkopen van vuurwerk is vanaf 27 december 2015 tot en met 31 december 2015.

In verband met de kosten voor de schoonmaak dient de verzoeker vooraf contact op te nemen met Selibon (717-8159) Bij de aanvraag dient een bewijs dat de schoonmaakkosten of een waarborgsom zijn voldaan.

Met deze regeling wordt beoogd vooraf een beeld te krijgen van het aantal te organiseren activiteiten gedurende de periode van 18 december 2015 tot en met 3 januari 2016 in verband met de handhaving van de openbare orde, rust en veiligheid.

Voor het aanvragen van de vergunningen dient gebruik gemaakt te worden van een formulier te verkrijgen bij de afdeling juridische en algemene zaken, gevestigd te J.A. Abraham Blvd # 27 (voorheen Douane kantoor). Personen die vóór 4 december 2015 een verzoek hebben ingediend voor een APK- en/of buffetvergunning moeten deze vergunning uiterlijk 18 december 2015 ophalen op de afdeling juridische en algemene zaken, aan de J.A. Abraham Blvd # 27

Na 4 december 2015 kunnen geen verzoeken voor vergunningen voor activiteiten in de periode van 18 december 2015 tot en met 3 januari 2016 in behandeling worden genomen.

Deel dit artikel