Geen categorie

Steeds meer onderwijsinstellingen op St. Eustatius, Saba en Bonaire realiseren basiskwaliteit

In Caribisch Nederland hebben nog weer vijf basisscholen, één school voor voortgezet onderwijs, twee expertisecentra onderwijszorg en één instelling voor sociale kans trajecten voor jongeren (SKJ) de basiskwaliteit behaald. Dit hebben de inspecteurs van het team Caribisch Nederland van de Inspectie van het Onderwijs vastgesteld naar aanleiding van kwaliteitsonderzoeken die zij op Sint Eustatius, Saba en Bonaire in de afgelopen twee weken uitvoerden.

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) reageert verheugd: “De leraren, schoolleiders en bestuurders van deze scholen hebben een prestatie van formaat neergezet. De leerlingen op hun scholen krijgen nu het goede onderwijs waar zij recht op hebben. Het goede onderwijs dat zo belangrijk is voor de toekomst van Caribisch Nederland. Dat verdient een groot compliment!’

De basiskwaliteit werd behaald door:

  • De Bethel Methodist School, de Lynch Plantation SDA school en het Expertisecentrum Onderwijszorg (ECE) op Sint Eustatius;
  • De Sacred Heart School, de VO richting van de Saba Comprehensive School, het Expertisecentrum Onderwijszorg EC2 en de Saba Reach Foundation op Saba;
  • Kolegio Rayo di Solo en Kolegio Kristu Bon Wardador op Bonaire.

Het behalen van de basiskwaliteit betreft het onderwijsleerproces en de kwaliteitszorg. De leerprestaties liggen nog niet op het niveau van Europees Nederland: dat is een zaak van langere adem.

Steeds meer scholen in Caribisch Nederland weten hun onderwijs op voldoende niveau te krijgen. Onderwijsinstellingen die al in een eerder stadium de basiskwaliteit behaalden, zijn Fundashon Forma (sociale kanstrajecten jongeren) en basisscholen De Pelikaan, Kolegio San Bernardo en Kolegio San Luis Bertran op Bonaire en de Golden Rock School (basisonderwijs) op Sint Eustatius.

Dit betekent dat nu 9 van de 12 scholen voor primair onderwijs, 1 van de 3 scholen voor voortgezet onderwijs, 2 van de 3 Expertisecentra Onderwijszorg en 2 van de 3 instellingen voor sociale kans trajecten jongeren nu de basiskwaliteit hebben bereikt.

De criteria voor basiskwaliteit zijn vastgelegd in beleidsdocumenten over basiskwaliteit in het onderwijs. Het realiseren van basiskwaliteit is een belangrijke doelstelling van de Onderwijsagenda voor Caribisch Nederland, die is vastgesteld voor de periode 2011-2016.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo