Natuur

Vonnis in zaak tegen OLB over zes weken verwacht

Vonnis betreffende rechtszaak voor de bescherming van het Bonaire Nationaal Marine Park zal binnen zes weken bekend worden gemaakt.

Op maandag 8 juni 2015 heeft het Gerecht in Eerste Aanleg van BES zich gebogen over de bezwaren tegen de overheid gericht op het openstellen van het Bonaire Nationaal Marine Park voor ontwikkelingen welke een negatieve impact zullen hebben op het marine ecosysteem.

Rocargo

De eisers hebben benadrukt dat het Openbaar Lichaam Bonaire tekort is  geschoten in het voorzien van voldoende gekwalificeerd onderzoek om aanpassingen in het Ruimtelijke Ordening Plan Bonaire (ROB) en het Eilandsbesluit onderwaterpark Bonaire (EO) te verantwoorden. De advocaat van de tegenpartij bevestigde deze zorg indirect middels de uitspraak dat het onmogelijk is om een onderzoek aan te bieden waarin staat dat de uitbreiding van Karel’s Beach Bar geen negatieve impact zal hebben op het Bonaire Nationaal Marine Park. De eisers hebben een voorstel gedaan om een onafhankelijke commissie van deskundigen in te stellen om de mogelijke effecten te beoordelen. Daarnaast benadrukken de eisers een gezamenlijke interesse voor lokaal economische ontwikkeling maar dan wel door middel van  behoorlijk bestuur om een duurzame toekomst na te streven.

De eisers in deze zaak zijn Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) en Stichting Nationale Parken Bonaire (STINAPA). Zij werden vertegenwoordigd door Berend Haagen, advocaat associate bij NautaDutilh, een internationaal advocatenkantoor. De gedaagde, het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), werd vertegenwoordigd door HBN Law.

Deel dit artikel