Kunst, Cultuur en muziek

Tanki Maraka Heritage Park geopend

Jaren van voorbereiding gingen eraan vooraf, maar gisteren opende op Bonaire ‘Tanki Maraka Heritage Park’. Het openluchtmuseum is gevestigd op de plek waar in de Tweede Wereldoorlog Amerikaanse soldaten gelegerd waren.

Wie het niet weet, rijdt er makkelijk aan voorbij. Maar ter hoogte van Tras ‘i Montaña, rechts van de weg, zijn nog resten te vinden van de basis waar tussen 1942 en 1947 Amerikaanse soldaten gelegerd waren. Veel meer dan kapotte betonnen funderingen van wat ooit een sportveld of een eetzaal moeten zijn geweest, en afgesleten palen die de latrines markeren, zijn er niet te zien, maar desondanks is ‘Tanki Maraka’ een belangrijke archeologische vindplaats. Daarover liet archeoloog Jay Haviser gistermiddag geen misverstand bestaan.

Al in de jaren tachtig werd hij door de Bonairiaanse journalist en historicus Bòi Antoin op de plek geattendeerd. Haviser: “Toen had ik geen tijd. Pas in 2007 zijn we met opgravingen en archiefonderzoek begonnen.”

De opgraafwerkzaamheden en het schoonmaken van de plek werden voor een belangrijk deel gedaan door Bonai, een club voor jonge archeologen, onder leiding van Haviser. De groep werd in 2003 opgericht.

Dat het zolang duurde voor het ‘heritage park’ er uiteindelijk kwam, had onder meer te maken met het verzamelen van fondsen en het wachten op vergunningen. Samen met gezaghebber Edison Rijna en onder meer gedeputeerde van cultuur Benito Dirksz opende Haviser gistermiddag officieel de hekken van ‘Tanki Maraka Heritage Park’, om daarna een rondleiding te geven over het terrein.

Met hulp van onder meer het Nederlandse Mondriaanfonds konden ruim dertig informatieborden geplaatst worden. Die brengen in het Papiaments en in het Engels de geschiedenis in beeld. De wandelroute werd aangelegd ‘met respect’ voor de natuur. Een eenvoudig spoor van stenen wijst de weg.

Het kamp werd in oktober 1942 gebouwd, er waren zo’n 150 militairen gelegerd. Tanki Maraka was een van de eerste bases waar werd geëxperimenteerd met een radarsysteem. Hoewel er geen foto’s zijn bewaard van de barakken in het kamp zelf, moeten die er ongeveer net zo hebben uitgezien als die in de Amerikaanse kampen op Curaçao en Aruba, want ze werden door hetzelfde bedrijf gebouwd. Op Bonaire waren, zo vertelt Haviser, aanvankelijk vooral blanke soldaten gelegerd, vanaf februari 1945 waren dat hoofdzakelijk soldaten uit Puerto Rico. De hoeveelheid ‘artefacten’ van Puerto Ricaanse komaf die op de vindplaats aangetroffen zijn, wijzen daar ook op. Haviser en de jongeren van Bonai vonden onder meer flessen, resten van blikjes, schoenzolen, emblemen van auto’s. Als het aan de archeoloog ligt, worden die op een later moment tentoongesteld.

Behalve informatie over het leven op de basis, wordt ook stilgestaan bij de effecten van de legering van de Amerikaanse soldaten op de lokale bevolking. Haviser: “Sommige meisjes waren bang voor de soldaten, er moesten wel eens disciplinaire maatregelen genomen worden. Maar er zijn er natuurlijk ook die trouwden met een Puerto Ricaan.”

Tanki Maraka is niet de enige plek op Bonaire waar de Tweede Wereldoorlog zijn sporen heeft achtergelaten. Haviser zou dan ook graag een ‘World war II Heritage Trail’ over het eiland maken, die bijvoorbeeld ook leidt langs Divi Flamingo, waar in de oorlog de Duitsers geïnterneerd waren.

Maar eerst hoopt de archeoloog dat de eigen bevolking het park zal bezoeken. Een docent geschiedenis van de lokale middelbare school heeft de rondleiding gistermiddag met belangstelling gevolgd. Hij is zeker van plan om ook met zijn leerlingen eens een bezoek te brengen aan het park.

‘Tanki Maraka Heritage Park’ is dagelijks geopend en is gratis toegankelijk.

Bron: Amigoe

Deel dit artikel