Onderwijs

Nieuwbouw Brede School Papa Cornes

De bouw voor de nieuwbouw van de Brede School Papa Cornes in de wijk Noord Saliña is in volle gang. In 2014 is de Europese aanbesteding voor de realisatie van de school afgerond. Om ook de (veelal wat kleinere) lokale partijen een kans te geven mee te bouwen aan de Brede School is besloten de aanbesteding van de Brede School Papa Cornes op te splitsen in vier percelen:

– Perceel 0: het functievrij maken van het terrein
– Perceel 1: het realiseren van de gebouwen
– Perceel 2: het realiseren van het schaduwdak
– Perceel 3: het inrichten van het terrein

De werkzaamheden van perceel 0 en 1 zijn vorig jaar begonnen.
Het terrein is schoongemaakt, de grondwerkzaamheden en de werkvloeren zijn inmiddels gestort. De bouw gaat in totaal ongeveer een jaar in beslag nemen.

Het nieuwe gebouw zal bestaan uit gebouwvleugels voor de Papa Cornes en voor een kinderdagverblijf. Voor de gebouwvleugels is een overdekte buitenruimte aanwezig voor gezamenlijk gebruik. Hieronder bevindt zich ook een lokaal voor creatieve activiteiten.

Deel dit artikel