Economie

Meeste inwoners Caribisch Nederland leverden in 2022 in aan koopkracht

KRALENDIJK – De koopkracht in Caribisch Nederland daalde in 2022 mede door de hoge inflatie. Op Bonaire ging de bevolking er 4,2 procent op achteruit ten opzichte van 2021, op Sint-Eustatius 3,3 procent en op Saba 1,6 procent. 

Voor uitkeringsontvangers op Bonaire en Sint-Eustatius verbeterde de koopkracht wel, door de stijging van de uitkeringen en een energietoeslag. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Om de bestaanszekerheid op Caribisch Nederland te verbeteren worden sinds 2019 stappen gezet om de minimumlonen en de uitkeringen Algemene ouderdomsverzekering (AOV), de Algemene weduwen- en wezenwet (AWW) en de Onderstand te verhogen en daarmee de koopkracht te verbeteren. 

In 2022 werden de uitkeringen en het minimumloon naast de jaarlijkse indexering op basis van de inflatie van 2021 extra verhoogd. Ook de kinderbijslag werd opnieuw verhoogd en huishoudens met Onderstand kregen een energietoeslag. 

Stijging

Toch wogen deze maatregelen voor de totale bevolking onvoldoende op tegen de stijging van het gemiddelde prijsniveau in 2022. De inflatie op Bonaire was 9,7 procent, op Sint-Eustatius 7,7 procent en op Saba 8,6 procent. De doorsnee koopkracht in 2022 daalde op alle drie de eilanden na 10 jaar van vrijwel voortdurende stijgingen. 

Deel dit artikel