Interview

John Soliano over zijn nieuwe rol als gezaghebber: ‘Integriteit en inclusiviteit zijn cruciaal’

KRALENDIJK – John Soliano is per 1 augustus de nieuwe gezaghebber van Bonaire. Hiermee volgt hij waarnemend gezaghebber Reynolds ‘Nolly’ Oleana op. Met het aantreden rijst de vraag: Wat kan Bonaire verwachten van de nieuwe gezaghebber? De redactie van Bonaire.nu sprak met Soliano, die aspecten zoals integriteit en inclusiviteit belangrijk vindt. 

Lange tijd was Bonaire op zoek naar een nieuwe gezaghebber. In maart 2023 nam de vorige gezaghebber Edison Rijna afscheid. Sinds die tijd kreeg Bonaire te maken met waarnemend gezaghebber Reynolds ‘Nolly’ Oleana. Een uitdagende taak. Zo kreeg Oleana onder andere te maken met een olieramp en een uitslaande brand op de vuilnisbelt. In augustus zal hij zijn functie doorgeven. De 52-jarige John Soliano, geboren en getogen op Bonaire en afkomstig uit Rincon, zal dan de taken als gezaghebber gaan overnemen. 

,,Ik heb een korte tijd als zelfstandige gewerkt na een lange loopbaan in de utiliteitssector. Dit laatste heb ik gedaan in de privésector en overheidssector. Omdat ik graag van waarde wil zijn voor Bonaire, heb ik ervoor gekozen om te solliciteren als gezaghebber”, aldus Soliano die een dag na zijn aanstelling zijn verhaal deelt over zijn eerste ervaringen. ,,Ik heb gemerkt dat veel mensen op het eiland hun ontevredenheid uiten en een mening hebben over hoe dingen wel moeten lopen. Dit had ik ook kunnen doen. Maar liever ga ik niet aan de kant zitten en toekijken. Het nemen van verantwoordelijkheid brengt uiteraard risico’s met zich mee. Er zal bijvoorbeeld meer publieke aandacht op mij gericht zijn. Maar om dit eiland vooruit te helpen, wil ik graag mijn schouders eronder zetten”. Soliano zal als nieuwe gezaghebber worden aangesteld voor een periode van zes jaar. 

Gezaghebber als verbinder

Met Soliano als gezaghebber is het de vraag waar de verschillende bestuursorganen en bevolking op Bonaire mee te maken gaan krijgen. Met duidelijk merkbare trots laat Soliano het volgende weten: ,,Ik ben geboren en getogen in Rincon. Hier ligt het baken van de cultuur van Bonaire. Hoewel ik nu in Playa (Kralendijk) woon, zal ik dat nooit vergeten. Verder zie ik mezelf als verbinder. Het creëren van relaties en oprecht in verbinding zijn met mensen is voor mij essentieel. Het is voor mij een belangrijke basis van wederzijdse respect wat de basis is van mijn leiderschapsstijl”.

Met het aanstellen van Soliano als nieuwe gezaghebber lijkt Bonaire een neutrale persoon geselecteerd te hebben: ,,Mijn politieke voorkeur is persoonlijk en privé. Dat ga ik niet delen. Deze neutraliteit heeft me altijd geholpen om respect van iedereen te krijgen en af te dwingen in al mijn functies.”

Gezaghebber 

De functie van gezaghebber van Bonaire. Wat is dat nu precies? Is deze functie vergelijkbaar met bijvoorbeeld de functie als minister-president in Nederland? Volgens Soliano moet de functie van gezaghebber anders worden bekeken: ,,Er bestaat een misverstand dat de gezaghebber de president van Bonaire zou zijn. Binnen de Wet Openbare Lichamen BES (WolBES) zijn er bestuursorganen zoals de eilandsraad, het bestuurscollege en het kiescollege. De gezaghebber is het vierde orgaan en heeft een verbindende rol tussen deze organen. De gezaghebber zit de eilandsraad en het bestuurscollege voor en is hoeder van goed bestuur, integriteit, veiligheid en openbare orde. Dit zijn politiek overstijgende zaken, anders dan de premier in Nederland, die politiek eindverantwoordelijk is”.

Verwachtingen en uitdagingen

,,Het zijn interessante tijden,” aldus Soliano. ,,De functie is veelzijdig. Overal ter wereld, en dus ook op Bonaire, verandert de politieke context. Als gezaghebber ben je, naast de genoemde wettelijke verantwoordelijkheden ook hoeder van inclusiviteit en diversiteit. Het zijn belangrijke speerpunten voor mij. Ook ben ik van mening dat ons Openbaar Lichaam Bonaire aantrekkelijker moet worden als werkgever. Niet alleen voor de lokale bevolking, maar voor iedereen die hier wil werken om onze uitvoeringskracht te verbeteren”.

Bonaire ervaart momenteel een aanzienlijke bevolkingsgroei, waardoor het aandeel van de lokale bevolking relatief kleiner wordt. Een verandering die komende jaren voort lijkt te gaan en waar Soliano mee te maken gaat krijgen. ,,Ik benader dit meer vanuit het beleid dat we willen en moeten gaan voeren. Balans houden, daar gaat het om. We moeten zorgen dat het welzijn van iedereen die hier komt wonen en hier woonachtig is, gewaarborgd is. Dat noem ik inclusiviteit. Etnische discussies leiden tot polarisatie en hier moeten wij uiterst terughoudend in zijn”.

Integriteit waarborgen

Het vraagstuk van integriteit is iets waar veel organisaties mee te maken hebben gekregen. Niet alleen op Bonaire, maar in vele landen is dit een gevoelig onderwerp.

Integriteit is dus een belangrijk onderwerp. Het lijkt bij Soliano dan ook hoog in het vaandel te staan: ,,Integriteit waarborgen begint bij jezelf. Je moet zelf het goede voorbeeld geven. Integriteit is geen afvinklijst, het is een kwestie van gedrag en een levenswijze. We hebben bij het OLB een jong bureau voor integriteit opgericht. Dit is relatief nieuw. Uiteindelijk zie ik het als een proces van de lange adem”.

Toekomstvisie en resultaten

,,Ik begrijp de drang naar resultaten”, aldus Soliano. ,,Maar op korte termijn is het zaak om inzicht te krijgen in waar wij staan en waar de prioriteit moet liggen. Waarborging van goed bestuur en integriteit zijn langdurige processen die continue aandacht behoeven. Ik zal in de loop van de tijd aangeven waar de prioriteiten liggen en welke richting we opgaan. Waar ik als gezaghebber echt resultaten ga laten zien? Dat kan ik nu niet zeggen. Hier zal ik na 1 augustus op terugkomen. Ik wil voorkomen om te worden verleid tot het doen van populistische uitspraken”.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo