Economie

BC hoopt aanpassingen aan Visitor Entry Tax op 1 juli in te voeren

Gedeputeerde Clark Abraham gedurende de toelichting van de voorgenomen wijzigingen in de toeristenbelasting

KRALENDIJK – Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) streeft er naar per 1 juli aanstaande een aantal verbeteringen door te voeren aan de Visitor Entry Tax. 

De belasting voor toeristen houdt de gemoederen al sinds de invoering bijna twee jaar terug flink bezig. Hoewel ook binnen de eilandsraad een meerderheid achter de belasting staat, bleken er in de praktijk ook nadelen aan de belasting te kleven. Hoewel het MPB/UPB-college, dat de belasting voorstelde en invoerde, verschillende malen beloofde de aanpassingen door te voeren, hebben zij die belofte niet waar gemaakt voordat zij naar huis werd gestuurd. 

Gedeputeerde van Financiën Clark Abraham hoopt dat de eilandsraad op 11 juni a.s. tijdens een besluitvormende vergadering instemt met een drietal kortetermijnwijzigingen aan de huidige systematiek. Als eerste gaat het verlaagde tarief van 10 dollar gelden voor alle eilandkinderen die niet op Bonaire wonen. Het verlaagde tarief gold al wel voor bezoekers die woonachtig zijn op de andere Antilliaanse eilanden, maar niet voor bijvoorbeeld eilandkinderen die in Nederland of elders wonen. 

Een tweede aanpassing betreft de kwijtschelding van de belasting voor studenten van Bonaire die voor studiedoeleinden in het buitenland wonen. Het tarief voor deze studenten gaat naar nihil.

Een derde aanpassing is een verlenging naar één maand van de geldigheidsduur van de QR-code die bezoekers na betaling ontvangen. Deze maakt het mogelijk dat bezoekers uitstapjes maken naar de buureilanden, zonder bij terugkomst op Bonaire weer de volle 75 dollar af te hoeven tikken. 

Tijdelijk

Abraham wees de eilandsraad, tijdens de presentatie van de voorstellen op dinsdag op het feit dat het gaat om tijdelijke aanpassingen. “Het gaat om het verlichten van de pijnpunten in de huidige regeling. Er zijn nog andere gewenste aanpassingen, maar er is meer tijd nodig die nader uit te werken”, aldus Abraham. Het huidige bestuurscollege is voorstander van het op termijn vervangen van de huidige regeling door een betere. Ook daar is meer tijd voor nodig, dan binnen enkele maanden te realiseren was. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo