Economie

Inwonersaantal Bonaire in 2023 met ruim 1.000 gestegen

Foto Canva

KRALENDIJK – Op 1 januari 2024 telde Caribisch Nederland 30.397 inwoners, een toename van 979 (3 procent) ten opzichte van het voorgaande jaar. De groei is grotendeels toe te schrijven aan Bonaire, waar de bevolking voornamelijk door migratie is gestegen. Ook op Saba nam het aantal inwoners toe door een vestigingsoverschot. Sint-Eustatius kende echter een daling van het inwoneraantal door een vestigingstekort. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bevolking Bonaire in 2023 met ruim 1.000 toegenomen

Bonaire had op 1 januari 2024 in totaal 25.133 inwoners, wat een stijging van 1.043 personen (4 procent) betekent ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal inwoners op Bonaire dat buiten Caribisch Nederland geboren is, steeg met ruim 1.000 personen. Dit komt vooral door een toename van mensen uit de Dominicaanse Republiek, Colombia, Venezuela en Europees Nederland.

Aantal inwoners Sint-Eustatius met 89 afgenomen

Op 1 januari 2024 had Sint-Eustatius 3.204 inwoners, 89 minder (3 procent) dan begin 2023. Dit komt vooral doordat meer mensen van het eiland vertrokken dan dat er naartoe verhuisden. De natuurlijke aanwas was beperkt. Het aantal inwoners op Sint-Eustatius dat buiten Caribisch Nederland geboren is, nam af met 65 personen, met name mensen geboren in Europees Nederland, de Verenigde Staten en de Dominicaanse Republiek.

Bevolking Saba met 25 toegenomen

Op 1 januari 2024 telde Saba 2.060 inwoners, een toename van 25 personen (1 procent) ten opzichte van een jaar eerder. Op Saba vestigden zich meer mensen (60) dan dat er vertrokken. De natuurlijke aanwas was beperkt. Het aantal inwoners op Saba dat buiten Caribisch Nederland geboren is, nam toe met 34 personen, voornamelijk afkomstig uit Midden- en Zuid-Amerika.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo