Overheid

Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens gaat onderzoek verrichten naar mogelijk datalek bij Burgerzaken Bonaire

KRALENDIJK – De Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens, CBP BES, heeft vandaag in een persbericht aangekondigd een diepgaand onderzoek uit te gaan voeren naar een vermeend datalek bij de basisadministratie van Burgerzaken op Bonaire.

Het onderzoek is geïnitieerd na een melding over mogelijke schending van de veiligheid van persoonsgegevens, waarbij ongeautoriseerde toegang tot de database van de basisadministratie wordt vermoed.

1200

De Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES (CBP BES) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving in Caribisch Nederland. De bevindingen van dit onderzoek zullen eerst met relevante instanties worden gedeeld voordat ze openbaar worden gemaakt.

Deel dit artikel

Rocargo

RocargoRocargo