Luchtvaart & Reizen

Weer onrust over capriolen van ziekenhuis Bonaire met Air Ambulance vervoer

Aan de inzet van het Colombiaanse Sarpa kleven belangrijke praktische bezwaren, maar het bestuur van Fundashon Mariadal laat zich niet van haar stuk brengen. Foto: FM

KRALENDIJK – Er is opnieuw onrust ontstaan over het door Fundashon Mariadal gevoerde beleid als het gaat om de spoedeisende medische uitzendingen door de lucht van patiënten vanaf vooral Bonaire. 

Het door Fundashon Mariadal aangetrokken bedrijf Sarpa beschikt niet over de benodigde vergunningen om vluchten tussen de eilanden uit te mogen voeren, met als consequentie dat patiënten uit Bonaire nu door Fundashon Mariadal zoveel mogelijk naar Colombia worden vervoerd. 

Hoewel dat transport sowieso al langer duurt dan het overbrengen van patiënten naar het dichterbij gelegen Curaçao of Aruba is een bijkomend probleem dat het door Sarpa ingezette toestel er bijna twee maal zo lang over doet, als de voorheen door het lokale Medicair ingezette straalvliegtuigen. 

Hoewel Fundashon Mariadal bij de bestuursrechter in maart jl. al bot ving bij het afdwingen van een voorlopige voorziening, heeft zij zich vervolgens muisstil gehouden over de wijze waarop zij het spoedeisende transport van patiënten nu gestalte wil geven. Voorlopig lijkt het er op dat het ziekenhuis uitzendingen naar Aruba of Curaçao nu zoveel mogelijk tracht te voorkomen, ten gunste van uitzendingen naar Colombia, waar Sarpa wel naartoe mag vliegen.

Spelen met mensenlevens

Hoe groot de consequenties van het door Mariadal gevoerde beleid kunnen zijn bleek in de afgelopen dagen toen bleek dat een patiënte van Haïtiaanse afkomst niet kon worden getransporteerd naar Colombia, omdat zij als houdster van een Haïtiaans paspoort niet zonder visum Colombia binnen mag. De toestand van de patiënte ging zienderogen achteruit, zonder dat de gevraagde toestemming vanuit Colombia binnenkwam. Na interventie door gedeputeerde Nina den Heyer en gezaghebber Nolly Oleana werd besloten de patiënte alsnog naar Aruba te laten vervoeren door de Learjet van Medicair. 

Rocargo

De opstelling van Mariadal wordt door velen op het eiland niet begrepen en inmiddels zelfs als gevaarlijk beoordeeld. “Mariadal speelt met mensenleven”, kopt ochtendblad Extra donderdagmorgen dan ook met koeienletters op de Bonairepagina. Die uitdrukking werd later op de dag door diverse eilandsraadsleden herhaald in een vergadering, de vaste raadscommissie Samenleving & Zorg. 

Verbijstering

Op het eiland is sprake van een steeds grotere verbijstering over het uitblijven van ingrijpen door instanties als de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Ministerie van VWS. Beide instanties lijken niet in staat – of niet bereid – in te grijpen in het door velen als eigenzinnig beoordeelde beleid van ziekenhuisdirecteur Giovanni Frans, tezamen met logistiek coördinator Felix Greving, daar waar het gaat om de problematiek van de Air Ambulance. 

Het bestuurscollege heeft inmiddels maar weer eens schriftelijk om opheldering gevraagd bij Fundashon Mariadal. Eerdere communicatie van Mariadal leverde echter niet veel inzicht op in de beweegredenen of de voornemens van het ziekenhuis dat zich volledig autonoom lijkt te wanen, waarbij tegenover niets of niemand verantwoording hoeft te worden afgelegd over het door haar gevoerde beleid. Eerder liet het ziekenhuis bij monde van haar woordvoerder al weten geen vragen van de pers over het onderwerpt te zullen beantwoorden. 

1200
Deel dit artikelRocargo

Rocargo

Rocargo