Nieuws uit Nederland

Den Haag wil socialezekerheidstelsel Caribisch Nederland moderniseren

DEN HAAG – De Nederlandse regering wil het socialezekerheidsstelsel in Caribisch Nederland moderniseren. Zij heeft daartoe gisteren een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

De voorgestelde ‘Wijzigingswet SZW-wetten BES 2024’ bevat verschillende belangrijke aanpassingen. Zo worden de verlofregelingen uitgebreid met calamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof en partnerverlof bij geboorte, wat werknemers helpt arbeid en zorg beter te combineren. Ook worden het wettelijk verplichte aantal vakantiedagen omgezet in uren, wat flexibeler gebruik van verlof mogelijk maakt.

Daarnaast introduceert het wetsvoorstel een uitkering voor zwangere zelfstandigen tijdens hun zwangerschaps- en bevallingsverlof, vergelijkbaar met de regelingen in Europees Nederland. Voor ouders van kinderen met extra zorgbehoeften wordt de dubbele kinderbijslag structureel vastgelegd.

Het wetsvoorstel besteedt ook aandacht aan de uitbreiding van regels rond arbeidsongeschiktheid met een focus op re-integratie. Hierin zijn onder meer drie wachtdagen opgenomen bij de ziekte- en ongevallenverzekering, en een activeringsplicht voor werknemers tijdens ziekte.

Een andere significante wijziging is de afbouw van de ‘duurtetoeslag’ voor AOV-gerechtigden op Saba en Sint Eustatius, gezien de substantiële verhogingen van de AOV-bedragen die vanaf 1 juli 2024 ingaan.

De reacties op de plannen zijn tot nu toe gemengd. Inwoners en openbare lichamen, alsmede Centrale Dialogen hebben al hun feedback gegeven, wat aantoont hoe belangrijk deze materie is voor de gemeenschap.

De verdere procedure ziet het wetsvoorstel eerst ter goedkeuring naar de Tweede Kamer en vervolgens naar de Eerste Kamer. Bij goedkeuring zal de wetgeving vanaf januari 2025 gefaseerd worden ingevoerd, met verdere maatregelen zoals een werkloosheidsvoorziening voor Caribisch Nederland die nog vorm moet krijgen.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo