Overheid

Verstevigde basisregels en meer geld voor kinderopvang in Caribisch Nederland 

Archieffoto

Den Haag – De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Kinderopvang BES, waarmee basisregels voor kinderopvang op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius worden vastgelegd. Het kabinet heeft bovendien extra financiering van zo’n 8 miljoen euro per jaar gereserveerd om de kwaliteit van kinderopvang in Caribisch Nederland te verbeteren.

De goedkeuring van het wetsvoorstel, dat gericht is op het bieden van goede, veilige en betaalbare kinderopvang voor alle kinderen in Caribisch Nederland, is een belangrijke stap vooruit. Het kabinet streeft ernaar dat de kinderopvang in Caribisch Nederland op hetzelfde kwaliteitsniveau komt als in Europees Nederland.

Volgens een recent rapport van de Inspectie van het Onderwijs, gebaseerd op een tussenmeting in 2023, is dat niveau nog niet bereikt. Het kabinet ondersteunt daarom de inspanningen van kinderopvangorganisaties met extra financiële middelen.

Het extra geld, gebaseerd op onderzoek naar de kosten van kinderopvang, is bedoeld om aanbevelingen op te volgen en kwaliteitsverbeteringen door te voeren. Kinderopvangorganisaties zullen worden ondersteund door het programma BES(t) 4 kids.

Vanaf 2027 zal ook de ouderbijdrage verder worden verlaagd tot 4 procent van de kosten van kinderopvang. Voor ouders die dit niet kunnen betalen, wordt de ouderbijdrage door het openbaar lichaam vergoed, waardoor kinderopvang gratis wordt voor hen.

Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer en wordt naar verwachting in de tweede helft van 2025 van kracht. De komende maanden zal verder worden gewerkt aan de uitwerking van het wetsvoorstel in een Algemene Maatregel van Bestuur, waarover kinderopvangorganisaties herhaaldelijk zijn geraadpleegd.

Een samenvatting van het wetsvoorstel en een animatiefilmpje zijn beschikbaar op de website www.best4kids.nu onder ‘Wettelijke regeling’.

Deel dit artikelRocargo

Rocargo

Rocargo