Overheid

Protocolteam Openbaar Lichaam Bonaire geeft cursus aan chauffeurs

De chauffeurs kregen nieuwe kennis aangereikt, terwijl bestaande kennis werd opgefrist. Foto: OLB

KRALENDIJK – Het protocolteam van het openbaar lichaam Bonaire is versterkt met meer goed opgeleide chauffeurs. Onlangs hebben een aantal ambtenaren autorijlessen gekregen conform de regels van protocol voor bijvoorbeeld hoogwaardigheidsbekleders die Bonaire bezoeken. 

Tijdens zo’n bezoek wordt gebruik gemaakt van chauffeurs (ambtenaren) die vergezeld zijn van een protocolambtenaar. Om dit werk volgens de internationale regels van protocol te kunnen doen, hebben de chauffeurs een korte cursus gevolgd. Gedurende de cursus werd onder andere behandeld hoe de chauffeur zich moet gedragen in gezelschap van de bezoekers en wat gepaste kleding is. Nataly Davelaar, protocolambtenaar van de Afdeling Communicatie, was belast met de organisatie en uitvoering van de cursus. 

Rocargo

Verkeer

De chauffeurs hebben daarnaast ook informatie gekregen over correct gedrag in het verkeer, de documenten die zij bij zich moeten hebben en wat al dan niet is toegestaan op de openbare weg. Dit gedeelte werd verzorgd door Suandy ‘Andy’ Clarenda, hoofd van de Verkeersafdeling van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN).

Deel dit artikelRocargo

Rocargo

Rocargo