Luchtvaart & Reizen

Eilandsraad Bonaire debatteert verder over wijzigingen in Visitor Entry Tax

De wijzigingen moeten onder andere uitstapjes voor toeristen naar de buureilanden vanaf Bonaire weer financieel haalbaar maken. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK – De vaste Commissie B&O van de Eilandsraad heeft deze week al twee maal vergaderd over gewenste veranderingen in de belasting die niet-ingezetenen moeten betalen bij het binnenkomen van het eiland. De voorgestelde wijzigingen komen uit een tweetal evaluaties van het bestaande systeem, die diverse knelpunten aan het licht bracht. 

Het bestuurscollege zou de bestaande verordening het liefst helemaal overboord gooien om te komen tot een nieuw en evenwichtiger systeem, maar erkent ook dat het wenselijk is om in elk geval de grootste pijnpunten van de bestaande verordening op korte termijn weg te nemen. 

De belangrijkste voorgenomen wijzigingen zijn een herdefinitie van wie als eilandkind mag worden gezien, aparte tarieven -of zelfs vrijstelling- in geval van sportevenementen en een langere geldigheidsduur van de QR-code na betaling van de Visitor Entry Tax (VET). Dat laatste vooral om toeristen te ontzien die tijdens hun vakantie op Bonaire uitstapjes maken naar de buureilanden. Daarnaast staat een zogenaamd ‘dagtripppers’ tarief hoog op het verlanglijstje. 

1 juli

Het bestuurscollege streeft er, samen met de eilandsraad, naar dat de wijzigingen per 1 juli 2024 kan worden ingevoerd.

Deel dit artikel