Overheid

Grootschalig onderhoud aan wegen en groen op Bonaire gestart

Foto OLB

KRALENDIJK – Het Openbaar Lichaam Bonaire is begonnen met een omvangrijk onderhoudsprogramma voor de wegen en groenvoorzieningen in de openbare ruimte, dat van maart tot en met augustus 2024 zal duren. Het initiatief omvat het structureel snoeien van begroeiing en het onderhoud van zowel de onverharde wegen in woonwijken als het vullen van gaten in de asfaltwegen.

Tijdens de werkzaamheden kunnen bewoners tijdelijke verkeersomleidingen, wegafsluitingen en mogelijk overlast door stof of geluid ervaren. Het openbaar lichaam Bonaire streeft ernaar de overlast zoveel mogelijk te beperken en benadrukt dat het onderhoud bijdraagt aan de veiligheid, leefbaarheid en natuurbehoud op het eiland.

Rocargo

Bewoners worden opgeroepen rekening te houden met de werkzaamheden en voor vragen of meldingen contact op te nemen via civielewerken@bonairegov.com. Regelmatig zullen updates over de werkgebieden worden gepubliceerd om de gemeenschap op de hoogte te houden.

Deel dit artikel