Nieuws van Bonaire

Kortgeding Sarpa en Mariadal tegen Minister Cooper en DC-ANSP over vergunning Air Ambulance dient op woensdagochtend

Sarpa en Fundashon Mariadal voelen zich onheus bejegend door de luchtvaartautoriteiten op Curaçao. Foto: Archief ABC Online Media

KRALENDIJK/WILLEMSTAD- Op woensdagochtend om 10 uur zal het Kort Geding dienen dat het Colombiaanse bedrijf Servicios Panamericanos Aéreos S.A.S. (Sarpa), samen met de Fundashon Mariadal, heeft aangespannen tegen de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Charles Cooper en Dutch Caribean Air Services Provider (DC-ANSP).

Middels het Kort Geding willen de eisers via het Gerecht in Eerste Aanleg afdwingen dat er een tijdelijke voorziening wordt getroffen als het gaat om de toestemming voor Sarpa om ook tussen de eilanden te mogen vliegen, bij het uitvoeren van ambulancevluchten. 

Rocargo

Volgens Sarpa en FM onthoudt Cooper ten onrechte de vereiste vergunningen hiervoor, terwijl DC-ANSP daardoor ook weigerachtig is diensten aan Sarpa te verlenen. 

Minister Cooper van zijn kant wees al enkele malen op het feit dat Sarpa simpelweg niet over de benodigde vergunningen beschikt en het geldende protocol tussen Curaçao en Colombia over vliegverkeer daarin ook niet voorziet. Bovendien wijst Cooper op het feit dat er minstens één lokale provider is van zogenaamde Air Ambulance vluchten en er daarom ook geen noodzaak is om aan een buitenlandse maatschappij het zogenaamde zevende vrijheidsrecht toe te kennen, dat voor die vluchten benodigd zou zijn. 

Eigen schuld

Ook is Cooper van mening dat niet hij, doch Fundashon Mariadal en Sarpa laakbaar hebben gehandeld en de zaak bewust op de spits hebben gedreven. De minister heeft er op gewezen dat zowel Sarpa als Mariadal er diverse malen op gewezen zijn dat de structuur die hen voor ogen staan, niet toegestaan zal worden. 

Als gemachtigden van eisers treden de advocaten Wijnand en Woudstra op, terwijl de zaak namens het Land Curaçao zal worden vertegenwoordigd door juriste Giselle Hollander. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo