Nieuws van Bonaire

Bonaire Brandstof Terminals doopt zichzelf om tot ‘Bonaire Bon Transition’

Ondanks de naamwijziging, blijft de bouw van een nieuwe brandstof terminal wel een prioriteit van het bedrijf. Foto: BBT. 

KRALENDIJK- Bonaire Brandstof Terminals (BBT) heeft naar naam veranderd naar Bonaire Bon Transition (BBT). De verandering weerspiegelt volgens het bedrijf de verschuiving naar een breder scala aan energieactiviteiten op Bonaire. 

BBT werd in 2021 opgericht door het Ministerie van EZK met als voornaamste taak te zorgen voor een veilige aanvoer en opslag van brandstoffen op Bonaire. In eerste instantie waren de activiteiten met name gericht op de bouw van een nieuwe brandstofterminal. Later werd duidelijk dat ook grootschalige investeringen in hernieuwbare energie gewenst waren.

BBT participeert nu in het zonnepanelenpark en is samen met partners op Bonaire bezig met voorbereidingen om het windmolenpark te vernieuwen en uit te breiden. Door te investeren in de ontwikkeling, uitbreiding en betaalbaarheid van hernieuwbare energie, draagt BBT bij aan een meer duurzame energietoekomst voor Bonaire.

Volgens het bedrijf geeft de naam Bonaire Bon Transition een beter beeld van de huidige en toekomstige activiteiten van BBT, waarin de transitie naar veilige, duurzamere en meer diverse energieopwekking centraal staat.

“Het investeren in diverse methoden om stroom op te wekken, versterkt ook de veerkracht van het gehele energie- infrastructuursysteem op het eiland. Door gebruik van verschillende energiebronnen kan gezorgd worden voor een meer betrouwbare stroomvoorziening, ongeacht variaties in weersomstandigheden of andere externe factoren”, zegt BBT in haar meest recente nieuwsbrief.

Veilig

BBT wijst er op dat ondanks grootschalige ontwikkelingen op het gebied van wind- en zonne-energie, de noodzaak voor een nieuwe brandstofterminal blijft bestaan. De bestaande opslagpunten op Bonaire zijn volgens BBT verouderd en voldoen op termijn niet meer aan actuele veiligheidsnormen. 

“Dit brengt risico’s met zich mee voor mens, dier en milieu en voor de lokale economie. Cruciale voorzieningen zoals elektriciteit en drinkwatervoorziening zijn immers mede-afhankelijk van de beschikbaarheid van brandstoffen. Bovendien is brandstof nodig voor het tanken van vliegtuigen, boten en auto’s”, aldus BBT. 

De organisatie concludeert dat dat het realiseren van een moderne brandstofterminal daarom van groot belang is om de veiligheid te waarborgen en te zorgen voor voldoende energie.

Deel dit artikel