Nieuws van Bonaire

Plantage Bolivia – Deel 4: Plannen – Marketing

Door Auke van der Berg

De website van Landgoed Bolivia* verdient een plek op de lijst met verplichte literatuur voor studenten Marketing en communicatie.

Neem alleen al het begin:

Ondernemer Meine Breemhaar en zijn echtgenote Mieke hadden hun hart al aan Bonaire verloren toen zij hoorden dat Plantage Bolivia te koop was. Bij een bezoek aan het gebied werd het hun meteen duidelijk dat het slechts een kwestie van tijd was voordat ook de laatste vegetatie verdwenen zou zijn en daarmee ook unieke diersoorten hun habitat zouden verliezen. Dat mocht niet gebeuren, besloten ze.

Onderzoeken

Onder de vlag van Bonaire Properties NV zijn de mogelijkheden verkend om het gebied van de ondergang te redden. Natuurorganisaties werd gevraagd onderzoek te doen naar de staat van flora en fauna. Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling – gespecialiseerd in gebiedsontwikkeling – maakte een opzet voor de ontwikkeling van het gebied met als uitgangspunt het vinden van de optimale balans tussen behoud/herstel van natuur en cultureel erfgoed, wonen, landbouw en recreëren.

Hiermee kan de docent de eerstejaars studenten wijzen op twee belangrijke componenten van het vak:

– Wees herkenbaar en zichtbaar als eigenaar van je bedrijf

– Wees maatschappelijk betrokken. Denk niet alleen aan jezelf, maar ook aan de medemens

Misschien zal de docent toch wijzen op het gezegde overdaad schaadt. De website vertelt nl. wel erg vaak dat alles draait om de natuur. Wat voorbeelden: 

De natuur voorop. Als eerste zijn daarom diverse onderzoeken gedaan naar de huidige staat van flora en fauna. Gebieden met een hoge natuurwaarde zijn door onafhankelijke experts nauwgezet in kaart gebracht. De conclusie is dat de afgelopen decennia veel natuur verloren is gegaan, maar dat het nog niet te laat is om het landschap zijn oorspronkelijke karakter terug te geven.

Met het creëren van groene corridors tussen de woningen wordt het herstel bevorderd van zowel de bedreigde oorspronkelijke vegetatie (o.a. tropisch droogbos en metershoge cactussen) als kwetsbare diersoorten (van Lora’s en andere inheemse vogelsoorten tot vleermuizen en leguanen). Door deze verbinding wordt hun leefgebied vergroot.

Ruim 80% van het landgoed wordt rust- en stiltegebied. Hoewel deze delen toegankelijk blijven voor verantwoorde vormen van recreatie (wandelen en fietsen) en educatie, worden maatregelen genomen om verstoring van de natuur te voorkomen – bijvoorbeeld van de in de grotten huizende vleermuizenkolonies. Waar nodig zal de door geiten en ezels aangetaste natuur worden hersteld. Ook de rooien (waterlopen) worden hersteld en versterkt zodat regenwater geen modder mee kan voeren naar zee die het rif beschadigt.

Bonaire – sinds 2010 een bijzondere gemeente van Nederland – heeft de ambitie de eerste ‘Blue Destination’ ter wereld te worden. De vele verduurzamingsinitiatieven die op het eiland plaatsvinden bereiden de weg voor een circulaire economie. Speerpunten in het eilandelijke beleid zijn: de transitie van massa- naar kwaliteitstoerisme, het verbreden van het toeristische product door (duurzame) recreatiemogelijkheden verspreid over het eiland te creëren en meer lokale (voedsel)productie in plaats van import.

Beschermd

De opzet van Landgoed Bolivia sluit naadloos aan bij deze ambities. De natuur wordt waar nodig hersteld en tegen verstoring of erosie beschermd. Bewegwijzerde wandel- en fietsroutes maken het gebied voor natuurliefhebbers en rustzoekers toegankelijk, maar zorgen er tegelijkertijd voor dat kwetsbare natuur niet onder druk komt te staan door grazers. 

Het verhaal over Blue Destination hangt al sinds 2017 boven het eiland. 

Toen verscheen het rapport Tourism: Synergizing people & nature for a better tomorrow 2017-2027. Met als ondertitel: The Caribbean’s 1st Blue Destination.

Wat laat zien dat het lokale bestuur wat bescheidener ambities heeft dan de Breemharen. Rept zij van Caribbean’s 1st Blue Destination, maakt Breemhaar daar de eerste ‘Blue Destination’ ter wereld van.

De docent zal uitleggen dat dit nu illustratief is voor het verschil in aanpak van een overheid en die van een gedreven ondernemer. 

Wie na het lezen van de website nog vraagtekens plaatst bij de dromen van de Breemharen, brengt de dagen vermoedelijk door gebukt onder een 24 uur durend ochtendhumeur. 

Ze bestaan.

* https://www.landgoedbolivia.nl

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo