Nieuws van Bonaire

Overheid van Bonaire werkt aan nieuwe, duurzame visie op mobiliteit

Medewerkers van het OLB tijdens de bijeenkomst. Foto: OLB

KRALENDIJK – Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) zegt met de ontwikkeling van een nieuwe visie voor mobiliteit op het eiland een belangrijke stap zetten in de richting van duurzame vooruitgang. Omdat onze bevolking groeit en duurzaamheid belangrijk is, zegt het OLB te streven naar het stimuleren van het gebruik van schone voertuigen en andere vormen van mobiliteit te stimuleren.

“Om deze mobiliteitsvisie te realiseren, heeft het OLB belanghebbenden gevraagd om samen te werken aan een visie die past bij de cultuur, de toekomst en de wensen van Bonaire. Daarom organiseert het OLB samen met Marc van der Seijs, een expert op het gebied van mobiliteit en gedragsverandering van adviesbureau & Morgen, sessies in augustus”, aldus de persverklaring. 

Tijdens de bijeenkomsten worden trends en ontwikkelingen besproken en wordt gewerkt aan de nieuwe mobiliteitsvisie van Bonaire. Op 17 augustus is begonnen met een sessie met ambtenaren. Op 24 en 31 augustus zijn de sessies met externe stakeholders.

Belangrijk

Volgens gedeputeerde Hennyson Thielman is de nieuwe visie op mobiliteit een belangrijke stap naar een duurzame toekomst voor Bonaire. Samenwerking en strategische samenwerkingsverbanden vormen de kern van onze ambitie om Bonaire duurzamer te ontwikkelen. “De ondersteuning van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de betrokkenheid van overheidsbedrijven versterken onze inzet om de mobiliteitsnormen op Bonaire te veranderen en onze ecologische impact te verminderen.” 

Deel dit artikel