Nieuws van Bonaire

OLB komt met nieuwe actieve aanpak tegen illegale diabaas afgravingen op Bonaire

Kralendijk – De illegale afgraving van diabaas op Bonaire is al jaren een probleem, maar heeft nu topprioriteit gekregen. In een gezamenlijk initiatief hebben de Directie Ruimte & Ontwikkeling en Toezicht & Handhaving een gespecialiseerd projectteam opgericht om een toekomstgerichte aanpak te ontwikkelen tegen deze praktijken.

In de eerste fase van het proces werd een ervaren projectleider van de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant aangetrokken. Deze persoon is belast met de leiding over het projectteam, met de uitdrukkelijke opdracht het bestaande beleid met betrekking tot diabaas grondig te herzien en te actualiseren. Dit zal leiden tot een geactualiseerd en vastgesteld beleid voor diabaas-gerelateerde kwesties. Daarna zal het handhavingsbeleid en het toetsingskader worden opgesteld.

De illegale afgraving van diabaas, vooral in agrarische gebieden, en het daaropvolgende opvullen van het land met puin en afval, veroorzaakt aanzienlijke milieuproblemen. Deze activiteiten leiden tot vervuiling van de grond en veroorzaken wateroverlast bij zware regenval. De kern van deze nieuwe aanpak ligt in de bescherming van het landschap van Bonaire, een kostbaar erfgoed dat in toenemende mate wordt bedreigd door deze illegale praktijken.

Het beperken van de illegale afgravingen van diabaas en het handhaven van het aangepaste beleid zullen van belang zijn om deze problemen aan te pakken en het landschap te beschermen. Met deze urgente en relevante maatregelen wil het projectteam een significante bijdrage leveren aan de oplossing van dit groeiende probleem. De bescherming van het natuurlijke landschap van Bonaire staat hierbij voorop.

Deel dit artikel