Nieuws van Bonaire

Mischa Prinsenberg nieuw hoofd van de RCN-unit SZW

Prinsenberg is bepaald geen onbekende op Bonaire. Foto: RCN

KRALENDIJK – Mischa Prinsenberg start per 1 juli 2023 als diensthoofd van de RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Zij neemt het stokje over van Eric Brakke, die sinds juli 2018 aan het hoofd stond van de RCN-unit SZW.

De afgelopen vijf jaar heb ik in Caribisch Nederland gewoond. In die periode heb ik zowel voor werk als privé veel verschillende mensen mogen ontmoeten en hun verhalen gehoord. Over het bereiken van succes, maar zeker ook over het kennen van armoede. Dit van dichtbij meemaken, sterkt mij om dat goed over te brengen naar de Haagse politiek en samen te werken aan veilig en gezond werken en een beter bestaan voor iedereen”, zegt Prinsenberg naar aanleiding van haar benoeming. 

Prinsenberg werkte tussen 2017 en 2022 ook al op Bonaire, onder meer bij het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) als programmamanager, versterking arbeidsbemiddeling en als projectleider Sociaal Domein. In deze periode heeft zij Plenchi di Trabou en Sentro Akseso opgericht in samenwerking met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  (SZW), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Van juni 2021 tot juni 2022 was Prinsenberg verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Sentro Akseso als interim-directeur. 

Inwerkprogramma

Vanaf 1 februari 2023 is Prinsenberg gestart met een inwerkprogramma op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag om zich voor te bereiden op haar nieuwe functie. 

Rocargo
Deel dit artikel