Nieuws van Bonaire

Griffier informeert media over Europees werkbezoek eilandsraad Bonaire

De delegatie op bezoek bij de politiechef van Åland | Foto: Griffie

KRALENDIJK – De griffier van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), Arjen de Wolff, heeft zondag een persbericht uitgegeven om een overzicht te geven van alle activiteiten die de delegatie heeft ondernomen tijdens hun recente werkbezoek aan Europa.

“Deze staan in het algemeen in het teken van het versterken van de relaties en de beïnvloeding van bestaande of in voorbereiding zijnde wetgeving, opdat toekomstige wet- en regelgeving de belangen van Bonaire dient”, zegt De Wolff

De Eilandsraad brengt in de regel elk jaar juni een werkbezoek aan Nederland. In die maand vindt het jaarcongres plaats van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), een belangrijke partner voor het openbaar bestuur van Bonaire voor wat betreft, onder meer, technische ondersteuning, advies en beleidsbeïnvloeding.

Thema’s

Het werkbezoek staat elk jaar in het teken van een of meer thema’s die op dat moment van grote relevantie zijn voor (aanstaande) menings- en besluitvorming door de Eilandsraad. Het werkbezoek bevat daarom niet alleen deelname aan het VNG-congres, maar is ook gericht op politiek en ambtelijk Den Haag. Daarnaast omvat het werkbezoek een onderdeel dat bijdraagt aan de kennisbevordering van de Eilandsraad. Dit jaar was daarom ook een bezoek aan de eilandengroep Åland onderdeel van het werkbezoek.

Thematisch stonden dit jaar met name de volgende onderwerpen centraal: armoede en het wettelijk sociaal minimum; onderwijssystemen; de door de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties aangekondigde wijzigingen van de Wet Openbare Lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (WolBES) en de Wet Financiën Openbare Lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (FinBES); afvalverwerking, klimaatadaptatie, de energietransitie en de circulaire economie.

Het werkbezoek bevat dus een veelheid aan verschillende actuele onderwerpen en verschillende vergaderingen en andere bijeenkomsten, waaraan de Eilandsraad soms plenair, soms in andere combinaties deelneemt. Ook maken de verschillende fracties en de Eilandgriffier gebruik van de gelegenheid om specifieke, voor hen van bijzonder belang zijnde vergaderingen en andere ontmoetingen te organiseren.

Overige werkbezoeken

De delegatie van raadsleden van Bonaire, Saba en Sint-Eustatius heeft een gesprek gevoerd met professor Hoogers, een specialist op het gebied van constitutioneel recht en auteur van het rapport “Het Koninkrijk Tegen Het Licht”, dat hij in 2019 in opdracht van de Tweede Kamer heeft gepubliceerd. 

Gesproken werd ook over verschillende modellen voor autonoom bestuur binnen dezelfde nationale grondwet, bijvoorbeeld op de Faeröer-eilanden, Groenland en enkele andere regio’s met een zekere mate van zelfbestuur, zoals dat bestaat tussen de Franse Republiek, het Verenigd Koninkrijk en hun overzeese gebieden.

Een delegatie van het Eilandsbestuur bezocht een moderne en innovatieve afvalverwerkingsinstallatie in Breda, gericht op het verbeteren van de efficiëntie en verwerking van afval op Bonaire.

Medewerkers van de griffie volgden een studieprogramma en bezochten griffies in Groningen en Den Haag om kennis op te doen over de werkwijze en processen van een grotere griffie.

Het werkbezoek werd officieel afgerond op 18 juni 2023.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo