Nieuws van Bonaire

Bestuurscollege Bonaire neemt conclusies ILT onderzoek serieus

KRALENDIJK – Het Bestuurscollege (BC) van het Openbaar Lichaam Bonaire zegt de conclusies uit het ILT-rapport zeer serieus te nemen en is zich bewust van het belang van een snelle besluitvorming en actie in aansluiting daarop. 

Het door het ILT uitgevoerde onderzoek concludeert dat het met de vergunningverlening, toezicht en handhaving nog niet erg goed loopt als het gaat om de handhaving van milieu-verordeningen. 

“Het BC zal dan ook voortvarend en toch tegelijkertijd zorgvuldig te werk gaan met de aanbevelingen uit het rapport. De komende drie maanden zal OLB goed kijken naar de uitvoerbaarheid van de aanbevelingen en een stappenplan uitwerken vanuit een Caribisch perspectief en met lokale benadering en in nauw overleg met ILT”, aldus een reactie van het BC.

Goed functioneren

Het OLB zegt in haar reactie ook dat inwoners en ondernemers van Bonaire recht hebben op goed functionerende ambtelijke diensten. “De ambtelijke dienstverlening op ons eiland moet betrouwbaar en resultaat gericht zijn en het versterken van de organisatie en bedrijfsvoering is daarvoor een essentiële voorwaarde. Hier sluiten de aanbevelingen van ILT aan op de lijn die OLB al heeft ingezet met het verbetertraject VTH in de vorm van langjarige samenwerking (Twinning) met gemeente Breda en de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant om de bedrijfsvoering en Toezicht & Handhaving van OLB verder te professionaliseren en te versterken”.

Het is aan BC, directie en medewerkers om gezamenlijk en eensgezind actie te ondernemen. Het BC zal de staatssecretaris van IenW verzoeken het OLB hier de benodigde tijd voor te geven. Het BC zal de Eilandraad periodiek informeren over de voortgang.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo