Nieuws van Bonaire

Tanker haalt weer lading olie op bij failliet BOPEC 

De M/T Hafna ASia bij BOPEC

KRALENDIJK – Op maandag heeft de olietanker M/T Hafnia Asia a ruim 370.000 barrels olie opgehaald uit de tanks van het failliete BOPEC. 

De verlading is vooraf goedgekeurd door Rijkswaterstaat en wordt uitgevoerd door het team van BOPEC in samenwerking met een aantal lokale aannemers.

De curator van BOPEC, Stan van Liere, heeft de betreffende lading olie (openbaar) kunnen verkopen nadat het Gerecht van Bonaire hem dat heeft toegestaan. Het Gerecht heeft daarbij bepaald dat de verkoopopbrengst (nog) niet aan de schuldeisers van BOPEC toekomt, maar dat hierover nog een bodemprocedure moet worden gevoerd om te bepalen wie hierop rechthebbende is. 

De curator zal deze procedure de komende tijd namens de gezamenlijke schuldeisers van BOPEC voeren.  

Belangrijk

Het verkopen en afvoeren van de olie is een belangrijke stap in de afwikkeling van het faillissement van BOPEC en een positieve ontwikkeling voor een mogelijke doorstart van de terminal.

De M/T Hafnia Asia zal vermoedelijk nog tot donderdag 18 mei 2023 voor de kust van BOPEC liggen.

Deel dit artikel