Nieuws van Bonaire

Brandstofprijzen Bonaire blijven gelijk in mei

KRALENDIJK- Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) laat weten dat de brandstofprijzen niet aangepast worden in mei. 

Dit komt vanwege het uitblijven van de werkelijke aankoopprijzen voor de maand mei. Het Eilandsbesluit van 13 april 2023, no 1, aangeduid als het Prijzenbesluit aardolieproducten Bonaire april 2023 (AB 2023, no. 10) blijft daarom in de maand mei van kracht.

De volgende aanpassing van de brandstofprijzen is 9 juni 2023.

Deel dit artikel