Nieuws van Bonaire

Overeenkomst getekend voor pilotprojecten ‘Bibliotheek op School’ en ‘Boekstart’ 

Er is sprake van veel enthousiasme bij de deelnemende onderwijsinstellingen. Foto: OLB

KRALENDIJK- De scholen San Luis Betran, Skol Amplio Papa Cornes  en kinderopvang Tia Sus hebben op 18 april 2023 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met OLB voor de start van pilotproject ‘de Bibliotheek op School’ en ‘Boekstart’. 

Via het pilotproject ontvangen deze twee scholen en kinderopvang structureel ondersteuning door de Openbare Bibliotheek Bonaire. Als onderdeel van deze ondersteuning helpen leesconsulenten bijvoorbeeld leerkrachten en leerlingen met leesbevordering en informatievaardigheden. Ook wordt geholpen met het opzetten van een mooi ingerichte bibliotheek op de scholen met een aantrekkelijke boekencollectie en een geautomatiseerd uitleensysteem waarmee kinderen boeken kunnen lenen voor thuis. Via de digitale catalogus kunnen titels worden gereserveerd uit de Openbare Bibliotheek Bonaire. Vanuit dit pilotproject zijn zowel medewerkers van beide scholen, kinderopvang en de Openbare Bibliotheek Bonaire opgeleid als leescoördinator en leesconsulent.

Impulssubsidie 

Bonaire maakt in 2023 en 2024  gebruik van een ‘impulssubsidie’ voor het pilotproject BoekStart. De impulssubsidie is een subsidie die afkomstig is vanuit het ‘Masterplan Basisvaardigheden’ van Minister Wiersma van primair onderwijs en voortgezet onderwijs en Staatssecretaris Uslu van Cultuur.

Alle basisscholen, het voortgezet onderwijs  en 12 kinderopvang- instellingen, worden met deze subsidie voorzien van een aantrekkelijke bibliotheek op eigen locatie. Het pilotproject is de voorloper op meer projecten die met deze subsidie worden gefaciliteerd.

Rocargo
Deel dit artikel