Nieuws van Bonaire

Symposium ‘Betaalbaar Bouwen’ op Bonaire: Versnelde woningbouw voor het laag-midden segment

KRALENDIJK – Het Openbaar lichaam Bonaire (OLB) organiseert samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op 2 maart een symposium over ‘betaalbaar bouwen’ op Bonaire. Het doel van dit symposium is om concrete mogelijkheden te bespreken voor versnelde woningbouw met partners zoals Fundashon Cas Boneriano (FCB), ontwikkelaars en bouwers.

Bonaire is de afgelopen 10 jaar snel gegroeid, maar de woningbouw in de sociale sector en in het laag-midden segment bleef sterk achter bij de bevolkingsgroei. Het OLB en het BZK hebben daarom besloten om meer woningen te bouwen voor mensen die een economische of maatschappelijke relatie met het eiland hebben.

Rocargo

Voor de nieuwe woningen gelden allerlei eisen op het gebied van duurzaamheid en er zijn vijf gebieden aangewezen voor deze woningbouw. Deze gebieden zullen de nodige voorzieningen krijgen en er zal een mix worden gemaakt van verschillende typen woningen voor verschillende doelgroepen.

Het symposium ‘Betaalbaar Bouwen’ is de eerste stap in het proces van “Betaalbaar Bouwen en Wonen” en zal zorgvuldig en transparant worden aangepakt. Verwacht wordt dat het symposium de nodige informatie zal opleveren om op termijn tot openbare aanbestedingen over te gaan. Het OLB zal de gemeenschap van Bonaire over de vorderingen van dit proces blijven informeren.

Deel dit artikel