Opinie

Commentaar: Het gore lef van TUI

Foto: ABC Online Media

Dat reisorganisatie TUI het niet leuk vindt om samen met het Chogogo Resort steeds negatief in het nieuws te komen, als het gaat om de perikelen rondom het kunstmatige strand, is goed te begrijpen. Wellicht krijgt de reisorganisatie regelmatig kritische vragen van klanten. Misschien is er zelfs sprake van tegenvallende boekingen. Ook daarover is mogelijk chagrijn nog wel te begrijpen is. 

Maar de arrogantie van TUI, in haar opstelling richting STINAPA, is ronduit schokkend. Huisadvocaat van TUI, Jeroen den Dikken, stelt dat ‘TUI er op vertrouwt dat hotels waarmee zij zaken doet, voldoen aan alle benodigde eisen en beschikken over de juiste vergunningen’. 

De eerste vraag is of TUI daar zo maar op mag vertrouwen. De tweede vraag is of TUI met haar chagrijn jegens STINAPA niet de verkeerde partij aanspreekt. Barking up the wrong tree, zoals dat in het Engels zo mooi heet. Ofwel: Tegen de verkeerde blaffen. 

Corporate responsibility, ofwel zakelijke verantwoordelijkheid, vereist namelijk dat TUI niet zomaar dichtvaart op de gedachte dat hotels waarmee zij zaken doen zich wel zullen houden aan de nodige eisen en vergunningen. Er rust een maatschappelijke verantwoordelijkheid op de reisorganisatie, zich daar terdege van te vergewissen. TUI moet haar samenwerkingspartner Chogogo aanspreken en aansporen. Niet STINAPA. 

Als geen ander zou Den Dikken bovendien moeten weten dat de associatie tussen TUI en Chogogo geen verzinsel is van STINAPA. TUI is van meet af aan betrokken geweest bij de plannen van de familie Schellevis op Bonaire. Hij zou ook moeten weten dat daar schriftelijke bewijzen van bestaan. 

Maar waar Den Dikken, met zijn pedante gedrag, helemáál de plank misslaat, is communicatie en beeldvorming. Voor zover dat al niet het geval was, heeft Den Dikken eigenhandig en ruw het schaamlapje voor de schoot van TUI weggerukt. En wat daar te zien is, is niet fraai. TUI is met zijn actie te kijk gezet als een organisatie die het met lokale voorschriften niet zo nauw neemt en -zodra er stront aan de knikker is- helemaal niet thuis geeft.  

Waar Den Dikken zich ook ernstig in vergist is de Bonaireaanse volksaard. Hoewel sommigen zich tot nog toe misschien nog wel eens achter de oren krabden als het ging om de assertieve houding van STINAPA in het dossier, is iedereen nu goed wakker geschud. Den Dikken -en met hem TUI- hebben met een paar pennenstreken voor elkaar dat de gehele bevolking zich nu als één man achter STINAPA zal scharen, als het gaat om de gerezen problematiek. Voor arrogante multinationals is op Bonaire geen plaats. Al moet iedereen er een paar boterhammen minder om eten, dan mag TUI van de gemiddelde inwoner morgen nog haar biezen pakken en ophoepelen. Met Dreamliners en al.

Hoe groot kan het TUI-bord voor je kop zijn? Een retorische vraag. Erg groot, blijkbaar. 

Deel dit artikel