Nieuws van Bonaire

Gedeputeerde James Kroon opent Kinderboekenweek

Foto ABC Online Media

KRALENDIJK- De Kinderboekenweek is op zondag officieel geopende door gedeputeerde James Kroon. 

Voor de feestelijke opening spraken diverse genodigden over het belang van lezen voor kinderen, waaronder de directrice Samenleving en Zorg, Servana Servilia. Dit jaar wordt stilgestaan bij het feit dat het alweer voor de dertigste maal is dat de kinderboekenweek wordt gehouden. 

In het kader van de feestelijke opening stond een presentatie van een dansgroep van kinderen onder leiding van Segni Bernadina op het programma. 

“Lezen is belangrijk voor de ontwikkeling” gaf Kroon zijn gehoor mee, waarmee de gedeputeerde vooral de jeugd wil aansporen om te lezen. 

Deel dit artikel