Advertentie

Aanbesteding Identiteitsinfrastructuur

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, MARKTCONSULTATIE beheert de stelsels van de identiteitsgegevens. We regelen de manier waarop de identiteitsgegevens van burgers worden vastgelegd, beheerd en verstrekt voor de publieke dienstverlening. Daarmee zijn wij de spil in de identiteitsinfrastructuur in Nederland en het Nederlandse deel van het Caribisch Gebied.

IDENTITEITS INFRASTRUCTUUR

RvIG is voornemens een aanbesteding te starten voor het proces rondom de uitgifte van de identiteitskaart Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). Die aanbesteding bereidt RvIG graag goed voor en onderdeel daarvan is de markt te bevragen via een marktconsultatie.

In 2016 heeft RvIG in opdracht van het ministerie van BZK nieuwe apparatuur aangeschaft voor het aanvragen en vervaardigen van de identiteitskaarten. Met de huidige leverancier is een overeenkomst gesloten voor beheer, onderhoud en ondersteuning van het systeem voor de uitgifte van de identiteitskaart BES. Een aantal onderdelen van de apparatuur van het huidige uitgiftesysteem is aan het einde gekomen van de levensduur. Bovendien loopt de overeenkomst met de huidige leverancier in december 2022 af.

Het doel van de marktconsultatie is het verkrijgen van inzicht in mogelijke leveranciers voor het uitvoeren van alle werkzaamheden benodigd voor het gebruiksklaar opleveren en in standhouden van het systeem, inclusief het onderhoud, beheer en ondersteuning, voor de uitgifte van de identiteitskaart BES. Verder beogen we met deze Marktconsultatie een goed beeld te krijgen van de mate van interesse en de mogelijkheden en onmogelijkheden in de markt en de dienstverlening. Zo komen we tot een haalbaarheidsinschatting en randvoorwaarden van een eventuele opdracht.

Bent u geïnteresseerd in deze marktconsultatie en wilt u een aantal vragen van RvIG beantwoorden? Meld u dan uiterlijk aan op 14 oktober 2022 via febe.smid@rijksoverheid.nl. U ontvangt dan op deze datum de marktconsultatiedocumenten.

Deel dit artikel