Advertentie

SGB Activiteitenbureau zoekt partners voor aansprekend en divers activiteitenaanbod

De SGB realiseert met ingang van dit schooljaar, in samenwerking met lokale partners en het bedrijfsleven, op de units VMBO, Liseo, Speciale Lesplaatsen (SLP) en het MBO een aanbod van extra curriculaire activiteiten. Denk hierbij aan sportactiviteiten, kunstzinnige activiteiten zoals drama, dans en expressie, activiteiten op het gebied van ondernemerschap, en projecten die een maatschappelijk thema raken.

De organisatie en coördinatie van dit aanbod wordt geregeld door het SGB Activiteitenbureau. Voor het samenstellen van dit activiteitenprogramma zijn wij op zoek naar (maatschappelijke) partners om het huidige aanbod verder uit te breiden, zodat alle leerlingen en studenten hier aan deel kunnen nemen. Het is de bedoeling dat de projecten bijdragen aan het vergroten van sociale vaardigheden van de leerlingen en studenten. Projecten gericht op duurzaamheid hebben de voorkeur. De projecten die hier het beste aan voldoen, en daarnaast goed aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep, worden geselecteerd.

Het Nationaal Programma Onderwijs maakt het scholen mogelijk om de komende jaren covid gerelateerde achterstanden aan te pakken. Het gaat dan niet alleen om achterstanden op het gebied van de cognitieve ontwikkeling, maar ook om de sociaal emotionele ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen en studenten. De SGB vindt het belangrijk dat er niet alleen oog is voor kwalificatie, maar juist ook voor initiatieven die bijdragen aan het bevorderen van de sociale competenties van haar leerlingen. Dus niet alleen maar extra bijlessen, maar juist ook ruimte bieden aan activiteiten die het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van leerlingen vergroten.

Alleen bedrijven en zzp’ers die bij de Kamer van Koophandel Bonaire ingeschreven staan, kunnen een aanvraag indienen. Is jouw project geselecteerd, dan is het daarnaast verplicht om een VOG (Verklaring omtrent het Gedrag) aan te vragen.

Voldoet jouw project of activiteit aan bovenstaande omschrijving? Gebruik dan de volgende link om het in te dienen: https://forms.office.com/r/8Cem8XJjDz. De deadline voor het indienen van projectvoorstellen is 14 oktober 2022. We kijken uit naar jullie reacties!

Heb je vragen, neem dan contact met ons op: activiteitenbureau@sgbonaire.com

Deel dit artikel